Nyheter

Byggnads överens med letterna

De lettiska byggnadsarbetarna på bygget Stora Hammars skola i skånska Vellinge får till slut ut sina svenska löner.

Konflikten mellan Byggnads och det lettiska byggföretaget Metto Jumti blåses därför av. Indrivningsblockaden som pågår kommer att upphöra och sympatiåtgärderna återkallas.

Bakgrund är att Byggnads och det lettiska företaget tecknat ett kollektivtal som garanterade de lettiska jobbarna svenska löner, 158 kronor i timmen.

Det lettiska bolaget tecknade dock individuella löneavtal med var och en av de lettiska arbetarna, avtal som bara gav en timpenning på 16 kronor i timmen.

Det kunde Byggnads inte acceptera. Därav konflikten.

– Vi kan aldrig tillåta att våra medlemmar får olika lön på grund av nationalitet eller etniskt ursprung. Det vore att acceptera social dumpning. Konkurrensen måste ske på lika villkor och aldrig på bekostnad av anställningsvillkor och arbetsförhållanden, kommenterar Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Kommunal beställare

  • Bygget av Stora Hammars skola i Vellinge beräknas vara klart hösten 2011.
  • MVB har totalentreprenad.
  • Beställare är Vellingebostäder. Att arbetet försätts i blockad innebär att ingen får utföra blockerat arbete och blockaden gäller även om arbetet till delar eller i sin helhet överlåtes till annat företag.

Källa: Byggnads och MVB