Nyheter

Byggnads överklagar dom om lönegranskning

Byggnadsarbetareförbundet ska överklaga länsrättens dom om fackförbundets granskning av löneutbetalningar. Det säger förbundets ordförande Hans Tilly.

Hela frågan handlar om Byggnads granskningar av löneutbetalningar till byggarbetare. Fackförbundet har fått ta del av löneuppgifter som även rör byggarbetare som inte är medlemmar hos Byggnads, vilket enligt Datainspektionen strider mot personuppgiftslagen.

Byggnads överklagade Datainspektionens beslut till länsrätten och strax före jul kom domstolens utlåtande. Länsrätten avslog överklagandet och gick därmed på Datainspektionens linje.

Domstolen anser visserligen att Byggnads intresse att behandla icke-medlemmars personuppgifter är berättigat, men bedömer ändå att den enskildes intresse av integritet väger tyngre.

Byggnads har redan beslutat att överklaga länsrättens dom till kammarrätten.

– Vi tycker att länsrätten inte har dragit rätt slutsatser. Det här är en principiellt viktig fråga för kontroll och efterlevnad av löneöverenskommelser och kollektivavtal, säger Hans Tilly.

Men ännu finns en möjlighet att Byggnads kommer överens med Sveriges Byggindustrier i frågan. Parterna har diskuterat saken sedan i våras.

– Vi har föreslagit att man kan avidentifiera de oorganiserade, men det har Sveriges Byggindustrier inte accepterat. De har haft en del andra upplägg men ännu har vi inte sett så pass lika på frågan att vi har kommit överens, säger Hans Tilly.

I nästa vecka väntas Byggnads formulera sitt överklagande.