Nyheter

Byggnads sa nej till medlarbud

Byggnads har sagt nej till medlarnas bud om en överenskommelse med Sveriges Byggindustrier om ett nytt byggavtal. 

Det betyder att en strejk kan bryta ut på tisdag.

 

På lördagen överlämnade medlarna ett bud.

– Vi beklagar att Byggnads väljer att förkasta medlarnas bud. Medlarna har lagt ner mycket tid och kraft på att hitta en lösning som är bra för båda parter. Nu säger Byggnads nej till en låglönesatsning, en förbättrad jämställdhet, integration och en förbättrad arbetsmiljö. De säger även nej till en utökad möjlighet att delegera mandat till de fackliga förtroendemännen. Trots att vi tillmötesgått dem i ackordsfrågan väljer de ändå att säga nej till medlarnas bud, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

Åkerlind menar att det uppenbart att det bara handlar om en maktkamp inom LO förbunden om vem som sätter lönenivån. Vad 6F och Byggnads vill är att deras höglöneförbund ska dra ifrån ännu mer. De bryr sig inte om att det sker på de kvinnodominerade låglöneförbundens bekostnad. Att Byggnads vill frångå en solidarisk lönemodell som gett reallöneökningar åt alla är djupt oroväckande.

Att Byggnad förkastat medlarnas bud motiverar de med att budet innehåller ett frontalangrepp på deras lönesystem och i förlängningen också att angrepp på den svenska modellen.

– Ackordslönerna är ett fundament för hela byggbranschen och är både arbetsgivarnas och byggnadsarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet på arbetsplatsen. Vi har ett unikt system som har varit väldigt gynnsamt för branschen i många år och det är värt att bevara, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande, i ett pressmeddelande.

– Vi gick in i den här avtalsrörelsen med viljan om att tillsammans med arbetsgivaren diskutera framtidsfrågor. Vi behöver ta krafttag mot låglönekonkurrens och annat oönskat i branschen. Vi behöver möta arbetskraftsbehovet med fler kvinnor, lärlingar och nyanlända. Vi hade stora förhoppningar om att BI skulle vilja ta det ansvaret tillsammans med oss.

Förhandlingarna fortgår, men kommer man inte överens utlöser Byggnads en byggstrejk på tisdag den 12 april.