Juridik

Byggnads stämmer byggbolag på 1,4 miljoner

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads. Foto: Byggnads

Fackförbundet Byggnads stämmer det polska byggbolaget Lambda AS i Arbetsdomstolen. Företaget ska systematiskt ha betalat ut för låga löner till anställda.

Byggbolaget ska ha arbetat som underentreprenörer åt Skanska och Peab vid bland annat sjukhus- och universitetsbyggnationer i främst Småland och Blekinge. Efter granskning av Byggnads har upprepade fall konstaterats där anställda varken fått ut rätt lön eller semesterersättning. Arbetstagarna, cirka 115 anställda, har därigenom inte heller fått den ob-ersättning eller de pensionsinbetalningar de har rätt till.

Finansierade av skattepengar

Fallet är ett av många där utländska byggföretag, enligt Byggnads, satt i system att vinna upphandlingar genom att bryta mot kollektivavtalet och undanhålla löner och ersättningar från sina anställda. Flera av arbetsplatserna där företaget varit verksamma har dessutom varit samhällsbyggnader finansierade av skattepengar, påpekar Byggnads.

– Det känns som måndag hela veckan när vi återigen tvingas stämma ett utländskt byggföretag för fusk med löner och ersättningar. Att Skanska och Peab inte själva identifierat och sparkat ut det här bolaget är rent pinsamt. Det visar tydligt att de stora byggföretagen inte har koll på sina underentreprenörer och att det krävs hårdare kontroller för att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten i branschen, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Peab: ”Arbetar med tusentals underentreprenörer”

Peab kommenterar saken med att man tar ordning och reda i branschen på stort allvar.

– Idag arbetar vi med tusentals underleverantörer och ställer samma krav på alla för att säkerställa att de uppfyller de krav som vi, myndigheter och kollektivavtal ställer.  Om vi hittar något i våra egna leverantörsrevisioner så agerar vi alltid. Just detta specifika bolag har vi anlitat under flera år och har en bra relation till. Vi har i våra egna kontroller inte hittat några brister men kommer givetvis att kontrollera de nya uppgifterna vid nästa revision, säger Katarina Hugo, pressansvarig på Peab.

Skanska: ”Nya uppgifter för oss”

Skanska säger att de har arbetat med Lambda under flera och deras egna kontroller har inte visat på några brister.

– Så det här är nya uppgifter för oss. Med dagens besked måste vi självfallet skapa oss en bild av vad som påstås. Om felaktigheter konstateras så ska vi rätta till dessa, säger Jonas Andé, HR-chef, Skanska Sverige och fortsätter:

– Att ha kollektivavtal är ett absolut krav på de företag som ska verka på våra arbetsplatser. Vi kontrollerar alla våra samarbetspartners på en rad olika punkter och gör uppföljningar regelbundet. Sund konkurrens är en prioriterad fråga för Skanska, säger Jonas Andé.