Valet 2022

Byggnads: Staten måste slå ner på fuskarna

Byggnads
Byggnads kräver krafttag mot fusket.

Inför slutspurten av valrörelsen har vi frågat Byggnads ordförande Johan Lindholm hur han ser på politikernas betydelse för byggbranschen och vilka frågor som han vill ha svar på från våra folkvalda.

Hur viktiga är politikernas roll för byggbranschen?

– Det är få branscher som är så otroligt beroende av politiska beslut som byggbranschen. Nu ser vi konsekvenserna av naiva politiska beslut som gett fritt spelrum för arbetslivskriminaliteten i vår bransch. Och vi har knappt längre råd att bo i bostäderna vi bygger. Samtidigt är det svårt för en vanlig arbetare att få en anständig pension. Så kan det inte fortsätta.

Vilka förväntningar har du på den kommande mandatperioden?

– Det har varit för mycket politiskt spel och för lite sakpolitik den gångna mandatperioden. Vi har varit kritiska till de här kompromisserna med bland annat januariavtalet. Jag skulle bli väldigt besviken om även nästa mandatperiod blir en fråga om vem tar vem i riksdagen. Byggnads vill ha en politik för vanligt folk och för oss som bygger Sverige.

Ser du några kritiska områden för att säkra byggandet i framtiden?

– Vi måste få slut på kaoset i yrkesskolan. Ska vi bygga allt det här som våra politiker står och pratar sig varma om så måste vi få in fler unga i branscherna och höja kompetensnivån. Det är en massa nya krav som kommer ställas på vårt byggande i framtiden för att klara klimatmålen. Det är våra medlemmar som ska göra jobbet och där måste det bli en uppstyrning.

Finns det något konkret som ni tycker att man kan göra redan idag för att få in mer unga i byggbranschen?

– Ska vi kunna energieffektivisera, renovera och bygga nytt i bostäder som folk har råd att bo i så behöver vi arbetskraft. Det enklaste som man kan göra omgående är att i samband med offentlig upphandling till all typ av byggnation villkora med de företag och entreprenörer som får jobben också ser till att de måste ha unga människor som lärlingar. Tittar man på alla utländska företag idag så finns det inte en enda svensk elev på deras arbetsplatser. Det skulle kunna öppna upp till väldigt många nya möjligheter till kunskapsutbyte och utveckling om de släppte in lärlingar. Där finns det verkligen möjligheter. Det är svårt i dag för utbildningarna att få ut eleverna på arbetsmarknaden.

Hur ser Byggnads på finansieringsfrågan med bland annat ROT-avdragen?

– Vi tycker att ROT-avdraget ska användas som en stimulans när det är sämre tider. Om vi ska kunna bygga allt som vi behöver ur ett bredare perspektiv för samhället så folk kan köpa sig en egen bostad då behöver vi arbetskraften till att göra det. Det blir missriktat när stimulanserna används till att byta ut kök och kökskranar åt välbärgade människor i tid och otid. Vi är händerna som bygger Sverige och då behöver vi sätta in insatserna där de gör mest nytta.

Vilka frågor skulle du vilja skicka vidare till politikerna i slutspurten av valrörelsen?

– En av de mest avgörande frågorna för hela branschen är hur ska vi gå till väga för att få bort arbetslivskriminaliteten? Staten måste slå ner på fuskarna med full kraft. Det finns bra exempel bland annat i Norge där man begränsat antal underentreprenadled. En annan viktig fråga är hur ska vi se till att det byggs fler bostäder som folk har råd att bo i? Och hur ska man se till så att pensionerna höjs för vanligt folk?