Nyheter

Byggnads tvingas betala skadestånd

De olovliga stridsåtgärderna mot Laval kostar Byggnads och Elektrikerna 550 000 kronor i allmänt skadestånd.

Förbunden får också betala drygt två miljoner för motpartens rättegångskostnader. Men företaget får inget gehör för kravet på ersättning för ekonomiska skador.

Det är resultatet av Arbetsdomstolens dom som kom under onsdagen.

Bakgrunden är att det lettiska byggföretaget Laval un Partneri fick uppdraget att bygga till Söderfjärdsskolan i Vaxholm. Bygget försattes i blockad av Byggnads och senare sympatiblockad av andra fackförbund.

Facken stämdes av byggföretaget vid Arbetsdomstolen, som vände sig till EG-domstolen för ett så kallat förhandsbesked.

EG-domstolen kom fram till att blockaden stred mot EG-rätten och var diskriminerande. Facket hade inte rätt att ställa krav utöver miniminivån i avtalet.