Nyheter

Byggnads varslar om strejk för installatörer

Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare på Byggnads. Foto: Byggnads

I dag, fredag, varslar Byggnads om strejkefter att förhandlingarna om ett nytt Teknikinstallationsavtal VVS & Kyl har strandat. 
Strejken bryter ut den 24 maj om inte fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal innan dess. Varslet omfattar cirka 1 500 yrkesarbetare.

– Kollektivavtalet måste förändras för att kunna möta de utmaningar som finns i branschen och mota de oseriösa aktörer som vinner allt större marknadsandelar. Den osunda konkurrensen drabbar både oss som jobbar i branschen och seriösa bolag som vill göra rätt. Detta blir extra viktigt i en lågkonjunktur. Då är risken att beställare bara tittar på lägsta pris ökar, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

– Detta har inte varit en förhandling, utan ultimatum utställda av Byggnads. Det är oansvarigt och spär på den ekonomiska osäkerhet som redan finns. Bostadsbyggande och underhåll faller kraftigt i år och installationsvolymerna minskar som en följd av det, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Henrik Junzell, förhandlingschef Installatörsföretagen.
Henrik Junzell, förhandlingschef Installatörsföretagen. Foto: Installatörsföretagen

”Erbjudit den ena kompromissen efter den andra”

Byggnads menar att de under förhandlingarna presenterat flera olika förslag för att möta förändringarna i branschen. Bland annat ett förenklat sätt för företag att ta in underentreprenörer när så behövs, samtidigt som oseriösa aktörer stängs ute.

– Vi har suttit i veckor och erbjudit den ena kompromissen efter den andra, men motparten säger kategoriskt nej. Villkor dribblas bort i ett gytter av underentreprenörer som inte kollas upp ordentligt innan de anlitas. Här finns en möjlighet att undvika samma misstag som gjort att kriminella fått fotfäste i övriga byggbranschen, men arbetsgivarna verkar helt sakna sjukdomsinsikt, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

– Verksamheten inom hela bygg- och installationssektorn består av olika projekt, stora som små. Projektens komplexitet och olika faser gör att bemanning av dessa projekt behöver göras på olika sätt. Viss del av projektet kan göras med egen personal, vissa delar behöver förstärkas antingen med specialistkompetens eller med fler arbetstagare, säger Henrik Junzell.

Strejken bryter ut den 24 maj klockan 09 om inte fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt avtal innan dess. Varslet omfattar cirka 1 500 yrkesarbetare.

Byggnads lista över berörda företag hittar du här.