Nyheter

Byggnads: ”Vi saknar effektiva åtgärder”

Vårpropositionen innehåller alltför få effektiva åtgärder för att få igång sysselsättningen. Dessutom satsas det för lite på de yrkesinriktade utbildningarna. Det anser Hans Tilly på Byggnadsarbetareförbundet.

Det fanns egentligen inga förväntningar på att vårpropositionen skulle innehålla satsningar på byggsektorn, menar byggfackets ordförande Hans Tilly.

— Men det är klart att vi saknar effektiva åtgärder för att få igång sysselsättningen. Det är oansvarigt att inte satsa på en bransch som ger så mycket sysselsättning i flera led som byggsektorn gör, säger han.

En åtgärd som Byggnads efterlyser handlar om en breddning av rot-avdraget till att även gälla renovering och ombyggnad i flerbostadshus.

— Det krävs stora insatser för att renovera miljonprogrammet och för åtgärder i skolans värld, där många jobbar i dåliga lokaler. Dessutom finns ett stort behov även på bostadsrättsmarknaden. Ett riktigt rot-avdrag som inkluderar fler skulle få fart på sysselsättningen inom byggsektorn, säger Hans Tilly.

Han saknar även en satsning på kompetensutveckling i branscher som drabbas hårt av lågkonjunkturen.

— Här handlar det mer om satsningar på jobbcoacher än på traditionella yrkesutbildningar, trots att det finns ett stort behov av kompetenshöjning. Vi ser bland annat brist på folk som kan ta hand om kvalificerade infrastrukturprojekt.