Nyheter

ByggPartner bygger förskolor i Borlänge

Sture Nilsson, vd för Byggpartnergruppen. Foto: Byggpartnergruppen
Sture Nilsson, vd på ByggPartner.

ByggPartner har skrivit kontrakt med Borlänge kommun för genomförande av tre olika
förskoleprojekt.

Projekten ska genomföras i en så kallad strategisk partnering, som kan liknas vid ett ramavtal där parterna tillsammans utreder, planerar och genomför ett antal projekt över en viss tid. 

Det strategiska partneringavtalet mellan ByggPartner och Borlänge kommun omfattar tre förskolor med cirka tio avdelningar på varje förskola. 
Borlänge kommun och ByggPartner inleder nu den gemensamma program- och projekteringsfasen. Exakt vad som kommer att byggas bestäms alltså i samverkan under de kommande månaderna, varför ingen entreprenadsumma ännu är beräknad.