Nyheter

Byggpartner bygger sjukhus i Gävle

Hus 29 får efter utbyggnaden tre plan, vilket ökar dess yta till totalt 11 100 kvadratmeter. Foto: Byggpartner
Hus 29 får efter utbyggnaden tre plan, vilket ökar dess yta till totalt 11 100 kvadratmeter. Foto: Byggpartner

Byggpartner har av Region Gävleborg utsetts till entreprenör för ombyggnaden av Hus 29 vid Gävle sjukhus.
– Det känns hedrande och inspirerande att vi får vara med och bidra till moderniseringen av en så viktig samhällsfunktion, säger Andreas Johansson, chef för Byggpartners region Gävleborg.

Vid sjukhusområdet i Gävle pågår om- och tillbyggnader i flera etapper. Byggpartners del rör en om- och tillbyggnad av Hus 29, där akutmottagning, medicinsk akutvårdsavdelning och förlossning ligger idag. Syftet är att skapa flexibla lokaler anpassade till modern sjukvård och framtida behov. Detta projekt har Region Gävleborg nyligen upphandlat och valet föll på Byggpartner.

– Det känns hedrande och inspirerande att vi får vara med och bidra till moderniseringen av en så viktig samhällsfunktion som Gävle sjukhus. Vi ska göra vårt allra bästa i det här viktiga samverkansprojektet, säger Andreas Johansson.

Det nuvarande Hus 29 uppfördes 1986 och ska nu byggas till i tre plan, vilket ökar dess yta till totalt 11 100 kvadratmeter. Akutmottagningen växer till en ny totalyta om 3 300 kvadratmeter. Vidare kommer ny ingång till förlossningen att byggas. Byggstart planeras till 2025 och produktionsfasen beräknas pågå i tre år. Ordern gäller projektering i fas 1, partnering.