Nyheter

Byggpaus med fokus på säkerhet

Var behöver vi förbättra oss? Hur ska vi säga ifrån när vi ser att någon gör fel? Hur tror ni att kunder och andra uppfattar oss när det handlar om ordning och reda, var frågor som diskuterades i NCC: s byggbodar på temadagen om säkerhet. Foto: Anna Sjöström

Klockan nio på onsdag avstannade alla NCC: s byggen och man samlades för att diskutera säkerhet.
För fjärde året genomför NCC Awareness Day och årets tema var ordning och reda.
– Mer än en tredjedel av olyckorna har koppling till ordning och reda, säger Tomas Ljung, platschef vid NCC: s bygge vid Musikhögskolan.

NCC har en nollvision när det kommer till olyckor på arbetsplatsen och deras siffror visar att olyckorna minskat med närmare 40 procent sedan 2011.
– Men det räcker inte, säger Tomas Ljung. Ordning och reda handlar om allt från den egna arbetsplatsen och arbetssätt till skyltning och avspärrningar.
– Vi vill skapa ett lugn och visa att på vår arbetsplats gör man inte hur som helst, säger Mats Rydén, projektchef.

NCC använder begreppet Time Out, som innebär att man ska våga säga ifrån, agera och reagera när någon hamnat i en riskfylld situation.
– Uttrycket är ganska nytt, men tänket är gammalt. Det kan vara svårt att säga ifrån när någon annan gör fel, man kanske inte tar sig tid eller känner att man lägger sig i någon annans jobb, men vi hoppas att det blir lättare om man lyfter frågan och uppmanar alla att göra säga ifrån, säger Mats Rydén.

I år var fjärde året i rad som NCC genomför Awareness Day. Arbetet avstannade klockan nio på samtliga arbetsplatser i NCC: s olika verksamhetsländer för en gemensam diskussion om hur arbetsmiljön upplevs och vad som kan göras för att förbättra säkerheten och hälsan bland medarbetarna.
Under Awareness Day lanserade NCC också ett nordiskt koncept för att öka säkerhet och framkomlighet vid vägarbeten, NCC ViaSafe.