Nyheter

Byggprojekt sinkas <br></br> av långsam regering

Ordföranden på byggnadsnämnden i Uppsala, Liv Hahne (m), kritiserar regeringen för deras långa handläggningstid på överklagade byggprojekt. Hon varnar för negativa följder för både bostadsmarknaden och sysselsättningen.

Den förra regeringen var avsevärt snabbare på att hantera byggärenden, säger Liv Hahne till Upsala Nya Tidning. Hon tror att den sittande regeringen inte har insett vikten av att byggärenden avgörs snabbt.

I ett brev vädjar hon tillsammans med finanskommunalrådet Gunnar Hedberg (m) att regeringen ska bli snabbare på att hantera överklaganden av byggärenden.
— Vi har försökt trycka på på alla möjliga vis, men det har inte hjälpt. Till slut kände vi att hit men inte längre, säger hon till UNT.

Handläggningstiden kan vara upp till ett och ett halvt år. Det anser lokalpolitikerna är alldeles för länge. Varje år får Uppsala 2 000 nya invånare, och för att klara bostadssituationen skulle det behöva byggas 1 000 nya lägenheter varje år. På grund av att ärendena fastnar hos regeringen är det svårt, enligt Liv Hahne.

Flera detaljplaner om bostäder i Uppsala har överklagats och ligger hos regeringen i väntan på hantering. I brevet framhåller Liv Hahne och Gunnar Hedberg sex projekt om totalt 600 lägenheter som är extra angelägna, skriver UNT. Hon vill varna för att sysselsättningen i området kan få stryka på foten av den långsamma handläggningen eftersom byggbranschen sysselsätter så många, från entreprenörer till brädgårdar.

— Nu måste regeringen skaffa sig en bra rutin för hur den hanterar överklaganden, säger hon.