Nyheter

Byggraset har bromsat

Ordervolymen för leverantörer till byggindustrin har stabiliserats. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer. <br></br> — Botten i konjunkturen kan nu sägas vara nådd, kommenterar Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom.

Fallet i ordervolymen till både export- och hemmamarknaden har stannat upp skriver Teknikföretagen i sin konjunkturbarometer, som bland annat omfattar leverantörer till både bygg- och anläggningsindustrin.

Nära 80 procent av leverantörerna till just dessa sektorer rapporterade så sent som förra kvartalet minskade exportorder. Det kan jämföras med 20 procent under innevarande kvartal. Orderingången från hemmamarknaden minskar endast marginellt under tredje kvartalet.

Barometern visar dock att andelen företag som utnyttjar sin produktionskapacitet fullt ut under tredje kvartalet, är fortsatt lågt. Endast 12 procent av leverantörerna till bygg- och anläggningssektorn rapporterar fullt kapacitetsutnyttjande vilket är en marginell ökning jämfört med föregående kvartal.

Teknikföretagen konstaterar också att efterfrågan på personal i tekniksektorn som helhet är fortsatt rekordlåg.

Undersökningen omfattar uppgifter från 489 företag/koncerner som tillsammans har en försäljning på över miljarder kronor från anläggningar i Sverige, varav 77 procent på export.