Nyheter

”Byggsektorn mer drabbad av korruption”

Är byggbranschen mer drabbad av korruption än andra branscher? Det var frågan som delade deltagarna på ett etikseminarium under onsdagen. — Absolut inte, sade Anders Danielsson, vd på Skanska Sverige.

Byggbranschen har under våren varit hårt ansatt av kritiska mediegranskningar. Kritiken kulminerade när Uppdrag granskning i slutet av april avslöjade en misstänkt muthärva i Göteborg. Ett antal tjänstemän på kommunen ska under flera år på 2000-talet ha låtit sig mutas av Stefan Allbäck Byggnads.

Frågan hur detta kunde inträffa togs under onsdagen upp på ett etikseminarium i Stockholm, anordnat av Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd i samarbete med Transparency International.

— Det är en subkultur som får pågå. Jag tycker här att det är viktigt med chefsrekryteringarna. Det gäller att vara vaksam på om tendenser till dessa beteenden finns, sade Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.

Ulrika Francke, vd på konsultföretaget Tyréns, sade sig inte vara förvånad att det hände i just Göteborg.

— Här finns det en vänskapskultur på ett helt annat sätt än i till exempel Stockholm som är mycket formellare, sade hon.

Undersökning efter undersökning visar också att samhällsbyggnadssektorn, globalt sett, är mer drabbad av mutor och korruption än andra branscher. Det var ett av budskapen som Jermyn Brooks, verksam på Transparency International förmedlade när han talade på seminariet.

— Frågan är såklart, varför? Svaret är nog att överallt där lågavlönade inom den offentliga sektorn möter de stora pengarna inom den privata sektorn så bäddas det för korruption. Samhällsbyggnadssektorn är en sådan bransch, sade han.

Är de korruptionsbrott som upptäcks toppen på ett isberg eller är det dåliga äpplen i en annars frisk bransch?

— Det är olika i olika länder, även om inget land är befriat från korruption. Sverige är väl ganska fritt från detta medan om du åker till Ryssland så är det ingen tvekan om att korruptionen är systematiserad, sade Jermyn Brooks.

Moderatorn Åsa Söderström Jerring, ordförande Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, hakade på och frågade den närvarande panelen från byggbranschen om samhällsbyggnadssektorn är mer drabbad av mutor och korruption än andra branscher.

— Nej, Vi har jobbat jättemycket med de här frågorna de senaste åren. Jag har svårt att tänka mig att till exempel hotell och restaurangbranschen har jobbat lika mycket med detta som vår bransch, svarade Ulrika Francke, på Tyréns.

— Vi har en etikpolicy som vi hela tiden diskuterar och försöker följa, förklarade Fredrik Wirdenius, på Vasakronan.

Han fick medhåll av Anders Danielsson, vd på Skanska Sverige.

— Sedan tio år tillbaka har vi en gemensam uppförandekod. Kan man inte acceptera den så passar man inte på företaget, sade han.

Just Skanska drabbades dock nyligen av en misstänkt muthärva som hittills resulterat i två avskedade medarbetare i Härnösand och en pågående polisutredning (läs mer i artiklarna i högerspalt). Enligt den interna utredningen på Skanska, ska en medarbetare tillskansat sig varor för privat bruk på Skanskas bekostnad, medan en annan anställd misstänks ha hjälpt en person på Härnösandshem att tillskansa sig varor och tjänster för privat bruk.

— Här handlar det definitivt om dåliga äpplen. När vi upptäckte det hela så kontaktade vi kunden och avskedade medarbetarna. De visste om vår policy men valde att bryta mot den, sade Anders Danielsson.

Jermyn Brooks anser att samhällsbyggnadssektorn är ovanligt drabbad av korruption. Pricewaterhouse Coopers släppte också nyligen en global studie som visar att byggbranschen är ovanligt drabbad av ekobrottslighet. Vad får dig att säga emot detta?

— Nu har jag ju ett svenskt perspektiv. Vi på Skanska har en seriös verksamhet och det uppskattar våra kunder. Sedan kan jag ju se att det finns oseriösa aktörer som vill ta sig in i branschen, säger Anders Danielsson till Byggvärlden efter seminariet.

Varför det?

— Det är för lätt att skaffa sig en F-skattesedel. Jag tycker också att det borde införas en individuell skatteredovisning för företag. Idag kan vi inte kontrollera våra underleverantörer på individnivåför att se att rätt skattebelopp betalas in. En tredje sak är att Skatteverket borde ha rätt att göra oanmälda kontroller på byggarbetsplatser.

Ska motverka

Transparency International är en internationell och oberoende organisation som arbetar med att kartlägga och motverka korruption. Verksamheten finansieras genom bidrag och medlemsavgifter från företag och privatpersoner.