Nyheter

Byggstart för 300 studentbostäder på Campus Solna

KI Residence byggs på Campus Solna. Bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

Nu har Akademiska Hus påbörjat bygget av 322 lägenheter vid Karolinska Institutet.
Bostäderna går under namnet KI Residence Solna och byggs på Campus Solna i direkt närhet till den framväxande Hagastaden.
Inflyttning beräknas ske i etapper under 2019/2020.  

Behovet av studentbostäder i Stockholm är stort och tillgången på boende är avgörande för stadens lärosätes framtida attraktionskraft.
Fler bostäder bidrar också till ett mer levande campus med folkliv under dygnets alla timmar, något som både Akademiska Hus och KI verkar för.
De planerade lägenheterna i Solan har plats för över 400 internationella studenter och forskare.

– Ett universitets allra viktigaste tillgångar är våra medarbetare och studenter. Därför är det oerhört glädjande att kunna erbjuda fler av våra studenter och gästforskare en bostad med direkt närhet till Karolinska Institutets kreativa lärandemiljö, till våra forskningsbyggnader och hälso- och sjukvården”, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande. 

I de student- och forskarbostäder som byggstartar i dag investerar Akademiska Hus drygt 430 miljoner kronor. På plats vid ceremonin fanns Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet, Anders Flodin, vd KI Housing, Johan Blixt, ordförande SSCO och Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus.

– Vi är väldigt glada över att få starta detta projekt tillsammans med KI. Eftersom det råder brist på student- och forskarbostäder i Stockholm och i många andra studentstäder känns det extra viktigt att genomföra projektet just nu, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd på Akademiska Hus. Fler bostäder här på campus bidrar också till ett mer levande område med folkliv under dygnets alla timmar, något som skapar en ökad trygghet för dem som vistas här, avslutar Kerstin.

Bostäderna kommer att bestå av tre A-formade byggnader som byggs på norra delen av Campus Solna längs gatan Fogdevreten. Husen har formen av ett A för att klara bullernivåerna och ska mestadels bestå av ettor men även tvåor och fyror byggs. Totalt blir det 263 ettor på 23 kvadratmeter.
Utformning av bostäderna har tagits fram i ett samarbete mellan Akademiska Hus och KI. 

Karolinska Institutet kommer att blockförhyra samtliga av de nya student- och forskarbostäderna medan administrationen kommer att skötas av KI Housing, ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB.

Första spadtaget togs av, från vänster till höger: Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus, Johan Blixt, ordförande SSCO, Ole Petter Ottersen, rektor KI och Anders Flodin, vd KI Housing