Nyheter

Byggstart för ekoby

Aspö gård. ABAKO Arkitektkontor.

Imorgon, onsdag, tas det första spadtaget till en Svanen-märkt ekoby i Skövde. Aspö gård ger möjligheter till ekologisk livsstil i 240 hyreslägenheter.

På onsdag 22 april kommer bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) till Skövde för att ta första spadtaget. Det markerar byggstarten för sju punkthus, fem radhuslängor och åtta fyrfamiljshus i en unik ekoby ritad av Abako Arkitektkontor, på uppdrag av Skövdebostäder. Landskapsarkitekt är John Tizzard och byggentreprenör Peab.

– Det speciella med Aspö är att det är ett helhetskoncept som genomsyras av miljötänk på så många olika sätt. Boendet är planerat efter tydliga ekologiska principer – biologisk mångfald, odling, självförsörjning, kompostering och andra former av återvinning. Husen byggs i harmoni med den befintliga bondgården och den lantliga miljön, säger arkitekten Micael Ekberg i et pressmeddelande.

Aspö kommer att ha traditionella bygator, egen kompostering, gemensam köksträdgård och elbilspool med laddningsstation. Regnvatten tas tillvara i ett automatiskt bevattningssystem. Det planeras också för en förskola och en gårdsbutik.

Fasaderna är av naturmaterial som tegel och trä i en färgskala som anknyter till naturen eller typisk lantbebyggelse. De låga byggnaderna har sedumtak, solceller och solfångare.

– Vi vill skapa en miljö där husen anpassar sig till omgivningen. Där bilen finns men inte syns. Där köksträdgården bildar en naturlig social träffpunkt för alla i området, såsom förskolebarnen och de som bor i trygghetsboendet och gruppboendet.

Aspö är Sveriges största flerbostadsprojekt med passivhus enligt den senaste standarden Feby 12. Boendet kommer också att certifieras med Svanen och Miljöbyggnad Guld.

Markarbetena har redan påbörjats.

logo
Byggvärlden