Nyheter

Byggstart för ekoby

Aspö gård. ABAKO Arkitektkontor.

Imorgon, onsdag, tas det första spadtaget till en Svanen-märkt ekoby i Skövde. Aspö gård ger möjligheter till ekologisk livsstil i 240 hyreslägenheter.

På onsdag 22 april kommer bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) till Skövde för att ta första spadtaget. Det markerar byggstarten för sju punkthus, fem radhuslängor och åtta fyrfamiljshus i en unik ekoby ritad av Abako Arkitektkontor, på uppdrag av Skövdebostäder. Landskapsarkitekt är John Tizzard och byggentreprenör Peab.

– Det speciella med Aspö är att det är ett helhetskoncept som genomsyras av miljötänk på så många olika sätt. Boendet är planerat efter tydliga ekologiska principer – biologisk mångfald, odling, självförsörjning, kompostering och andra former av återvinning. Husen byggs i harmoni med den befintliga bondgården och den lantliga miljön, säger arkitekten Micael Ekberg i et pressmeddelande.

Aspö kommer att ha traditionella bygator, egen kompostering, gemensam köksträdgård och elbilspool med laddningsstation. Regnvatten tas tillvara i ett automatiskt bevattningssystem. Det planeras också för en förskola och en gårdsbutik.

Fasaderna är av naturmaterial som tegel och trä i en färgskala som anknyter till naturen eller typisk lantbebyggelse. De låga byggnaderna har sedumtak, solceller och solfångare.

– Vi vill skapa en miljö där husen anpassar sig till omgivningen. Där bilen finns men inte syns. Där köksträdgården bildar en naturlig social träffpunkt för alla i området, såsom förskolebarnen och de som bor i trygghetsboendet och gruppboendet.

Aspö är Sveriges största flerbostadsprojekt med passivhus enligt den senaste standarden Feby 12. Boendet kommer också att certifieras med Svanen och Miljöbyggnad Guld.

Markarbetena har redan påbörjats.