Nyheter

Byggstart för miljardsatsning i Nya Ångström

Översiktsbild över Ångströmlaboratoriet. Bild: Tema

Nu har det första spadtaget tagits för utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.
Målet är att genom två tillbyggnader skapa en kreativ och tvärvetenskaplig miljö för forskning och utbildning som möter framtidens krav på ett internationellt ledande universitet.

Byggprojektet omfattar 30 000 kvadratmeter och är den största satsningen som Uppsala universitet och Akademiska Hus någonsin gjort tillsammans. 

Ångströmlaboratoriet byggdes för mer än 20 år sedan för att samla universitetets verksamheter inom fysik, kemi och teknik i en gemensam stark forsknings- och utbildningsmiljö. Det befintliga labbet består i dagsläget av 72 000 kvadratmeter, där cirka 5 000 forskare och studenter vistas dagligen. Men nu behövs större lokaler anpassade för fortsatt utveckling av den framgångsrika verksamheten.

Därför byggs en ny kubformad huvudbyggnad mot norr dit Institutionen för informationsteknologi kommer att flytta från Polacksbacken. Byggnaden blir Ångströmlaboratoriets nya entré som ska underlätta inpasseringen i huset och ge möjlighet att lyfta fram den verksamhet som bedrivs där.

Den nya byggnaden kommer även innehålla reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård och aula.

På plats för att ta det allra första spadtaget fanns bland andra Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, och Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

– Uppsala universitet siktar högt och Ångströmlaboratoriet ska fortsätta utvecklas som internationell magnet för framstående forskare och studenter inom det teknisk-naturvetenskapliga området. En ny spännande miljö där studenter, lärare och forskare möts över gränserna är ett steg i den riktningen. Med denna framtidssatsning stärker vi vår position ytterligare internationellt, säger Eva Åkesson, i ett pressmeddelande. 

Parallellt med byggandet av en ny huvudbyggnad sker en tillbyggnad av en ny flygel mot söder som främst kommer att innehålla undervisningslokaler och kontorsplatser. I utvecklingen av Ny Ångström ligger fokus på att den fysiska miljön ska stödja den pedagogik Uppsala universitet vill jobba med i framtiden, både när det gäller undervisningslokalerna och mötesplatserna. Studenter, lärare och didaktikforskare har därför varit med under planeringsprocessen.

– Akademiska Hus är mycket stolta över att tillsammans med Uppsala universitet börja förverkliga Nya Ångström. Utbyggnaden möjliggör att lärosätets internationellt framstående forskning och utbildning kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö, något som också kan ses som en viktig satsning för hela Uppsala, säger Hayar Gohary.

Akademiska Hus investerar 1,2 miljarder kronor i projektet.
Inflyttning i flygeln mot söder och i den nya huvudbyggnaden är planerad till hösten 2020 respektive våren 2022.