Nyheter

Byggstart för Nya Kasernen

Nya Kasernen är belägen vid Hvitfeldtsplatsen i centrala Göteborg.

Nu påbörjar BRA Bygg ombyggnadsprojektet Nya Kasernen på Hvitfeldtsplatsen i Göteborg. Projektet omfattar en yta på totalt 45000 kvadratmeter. 

Byggnaden ligger i direkt anslutning till Västlänkens nya pendeltågsstation som nu byggs i Haga. In- och utvändigt kommer byggnaden att genomgå stora förändringar med en rivning ända ned till befintlig stomme. Under återuppbyggnaden formas nya, luftiga lokaler, glastak över ljusgårdar samt takterrasser för kommande hyresgäster. På entréplan byggs även lokaler för framtida restauranger. I och med de stora ljusinsläppen kommer fasaden också få sig ett nytt utseende med en kombination av tegeldetaljer, glaspartier och burspråk.

Projektet genomförs i nära samverkan mellan BRA Bygg, Alecta Fastigheter och Protek projektledning. Arkitekten för ombyggnaden är Göteborgsbaserade Gajd Arkitekter, som tidigare har arbetat med ombyggnaden av Göteborgs rådhus och Röhsska museet.

– Det känns fantastiskt roligt att få arbeta med ett så pass stort projekt i centrala Göteborg. Byggnaden kommer verkligen utmärka sig i området och vi ser fram emot att få genomföra det här i nära samarbete med Alecta Fastigheter och Protek, säger Niklas Andersson, avdelningschef på BRA Bygg.

Nya Kasernen kommer byggas om enligt certifieringssystemet BREEAM-SE och betygsnivån Excellent, vilket är den näst högsta nivån inom systemet. 

Projekteringen påbörjades i början av 2021 och kommer fortlöpa under våren. Ombyggnationen inleds med en cirka sex månader lång rivning till den befintliga stommen innan BRA Bygg påbörjar den faktiska återuppbyggnaden.