Infrastruktur

Byggstart för Skandiaporten

Vid avtäckningen skulpturen deltog infrastrukturminister Andreas Carlsson, Göteborg Hamns vd Göran Eriksson, Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith, och kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius. Foto: Göteborgs Hamn
Vid avtäckningen skulpturen deltog infrastrukturminister Andreas Carlsson, Göteborg Hamns vd Göran Eriksson, Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith, och kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius. Foto: Göteborgs Hamn

På måndagen avtäckte bland annat infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) en mässingskulptur som ska symbolisera byggstarten för miljardsatsningen Skandiaporten i Göteborg.

Projektet omfattar bland annat förstärkning av kajen i Skandiahamnen och en fördjupning av farleden för att kunna ta emot fullastade oceangående fartyg.

NCC har tilldelats entreprenaden som rör Skandiahamnen och som genomförs i samverkan med Göteborgs Hamn. Förutom Andreas Carlson deltog även Göteborg Hamns vd Göran Eriksson, Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith, och kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S). Även NCC:s affärsområdeschef för Infrastructures, Kenneth Nilsson, fanns på plats.

Jobbar tätt i tidigt skede

– Det här är en central infrastruktursatsning som är bra för Göteborg, jättebra för Sverige och kommer att ge positiva effekter i hela Norden. Jag vågar påstå att ett så här stort och mångsidigt projekt kan man bara göra i samverkan där man jobbar tätt tillsammans från tidigt skede och drar nytta av varandras kompetenser. Jag ser fram emot att fortsätta jobba i samverkan med Göteborgs Hamn, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Tekniskt utmanande

Skandiaporten är ett avancerat projekt med många logistiska och tekniska utmaningar. NCC:s uppdrag omfattar utöver ombyggnation av kajen och ny frontspont också omfattande pålningsarbeten, ny kranbalk och nya system för el, vatten och dagvatten. Flera moment är tekniskt utmanande, till exempel undervattensgjutning och avancerad grundläggning i det befintliga hamnområdet. Hamnen fortsätter att vara i drift, vilket kräver tät dialog med andra verksamheter för att inte påverka transporter, lastning och lossning.