Nyheter

Byggstart för utmanande museum

Bild: Estudio Herreros Architects

Björvika i Oslo växer med nya landmärken.

Alldeles bredvid Operahuset uppförs nu det omdiskuterade Munchmuseet.

Glasentreprenör har upphandlats för den spektakulära fasaden. 

Liksom för Nobel Center i Stockholm har turerna kring det nya Munchmuseet i Oslo varit många och bygget har dragit ut på tiden. Diskussionerna har gällt byggnadens, Lambdas, utformning och storlek samt platsen och byggkostnader. Oslo kommun menar dock att den totala budgeten på 2,7 miljarder kommer att hålla.

Under sommaren har man kommit igång med borrning av pelare, armering och betongarbeten.  Munchmuseet uppförs på Paulsenkaia i Björkvika, granne med Oslo Operahus och ett stenkast från det spektakulära Barcode-distriktet. Veidekke Entreprenad ansvarar för de stora anläggnings- och stomarbetena, och kontraktssumman uppgår till 215 miljoner norska kronor. Veidekke byggde även operahuset. 

Skandinaviska Glassystem AB, glasentreprenör till Operahuset i Oslo, har skrivit kontraktet om totalt 12 300 kvadratmeter fasad till ett värde av drygt 152 miljoner norska kronor. Fasaden består till största del av prefabricerade moduler med både täta delar och glas. Utanpå denna monteras sedan perforerade, sinusformade aluminiumplåtar. Plåtarna ger byggnaden dess speciella karaktär och fungerar även som solavskärmning. Projektering av ordern kommer starta omgående med montagestart i juni 2017.

Museet är indelat i två huvudfunktioner: basen, kallat Podium, där alla publika funktioner ryms samt det 60 meter höga tornet där alla museets kärnfunktioner med utställningar och exponering av konst finns. Tornet består av en sluten del mot öst i betong och ett öppet vertikalt rum mot väst där man kan färdas mellan de olika utställningarna samtidigt som man ser ut över Oslo.

Museet kommer också att hålla hög miljöprofil då Enova valt att investera drygt 13 miljoner norska kronor i miljöteknik i projektet.

Beställare är Oslo kommun och arkitekt är den spanska arkitektbyrån Estudio Herreros, som vann en arkitekttävling med sitt förslag Lambda redan 2009. 

Museet, som blir ett modernt konstmuseum för Edvard Munchs konst samt ett nytt landmärke för Oslo, beräknas stå klart i slutet av 2019.