Statistik & Analys

Byggstarterna för kontor minskar i landet

Kontorsprojekten ökar i Göteborg. Foto: Henrik Ekberg
Kontorsprojekten ökar i Göteborg. Foto: Henrik Ekberg

Byggstarterna för kontor minskade något i landet mellan september 2021 och augusti 2022, jämfört med den tidigare tolvmånadersperioden. Men Göteborg går mot strömmen, där ökade nyproduktionen av kontor, visar Byggfaktas senaste rapport.

Rapporten omfattar nybyggnads-, rot- och projekteringsprojekt av kontor mellan september 2021 och augusti 2022 och baseras på den uppskattade byggkostnaden. Medan byggstarterna av kontor i hela landet minskar, enligt rapporten, ökar rot-projekten av kontor något, detsamma gäller för projektering av nyproducerade kontor.

”Långsiktig trend”

Sammantaget byggstartades kontorsprojekt för drygt 14,9 miljarder kronor under perioden september 2021 till augusti 2022, att jämföra med 15,6 miljarder kronor under föregående period. Värdet av byggstartade nyproduktions-projekt minskade från 10,2 miljarder kronor till 8,7 miljarder kronor.

– Det är en lite mer långsiktig trend. Jag tror fortfarande på att vi befinner oss i ett läge där efterfrågan på kontorsyta är minskande, som en följd av att man under pandemin ställde om från att ha varit på kontoret varje dag till att jobba hemifrån kanske halva tiden. Det håller nere efterfrågan och slår igenom i byggandet. Därför är det lite intressant att rotprojekten ökar, det kan betyda att man satsar mer på lokaler som är anpassade för flexibelt arbete i stället för att bygga nytt, säger Tor Borg, analyschef på Byggfakta.   

Liksom tidigare år står våra tre storstäder för den största delen av kontorsbyggandet. Under det senaste året har denna andel ökat och är nu uppe i 68 procent. Dock backar huvudstaden där det byggstartades nya kontorsprojekt till ett uppskattat värde om drygt 1,3 miljarder kronor, vilket är mer än en halvering jämfört med förra tolvmånadersperioden. Nämnas kan att Solna slår Stockholm vad gäller dessa byggstarter.

Göteborg ökar

I Göteborg är det tvärtom, där har det byggstartats nya kontorsprojekt under den senaste tolvmånadersperioden till ett värde av 1,9 miljarder kronor, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående period.

– Jag tror mycket av detta är gamla planer. Just nu byggs det jättemycket i Göteborg, men samtidigt sitter man nog på en skuld för att man under många år inte byggde så många nya kontorsytor, förklarar Tor Borg.  

I Malmö har byggstarterna av nya kontor minskat rejält. Förra periodens värde om 1,4 miljarder kronor och perioden dessförinnan med ett värde på tre miljarder kronor sjönk till den aktuella periodens värde som landade på strax under 400 miljoner kronor. Värt att nämna här är att två större byggnationer ensamma bidrog till att byggstarterna av kontorsprojekt ökade massivt under 2020 och 2021. Även Uppsala kommun backar en del, under den aktuella perioden mellan september 2021 och augusti 2022 byggstartades kontorsprojekt endast till ett värde av drygt 15 miljoner kronor, en markant nedgång jämfört med de båda tidigare tolvmånadersperioderna.

Fler rot-projekt

Under de senaste tolv månaderna har rot-projekt av kontor till ett värde av 6,3 miljarder kronor byggstartats i landet. Detta är högre än tidigare perioder. De tre största städernas andel har minskat något under den senaste perioden. Fördelningen mellan renovering och ombyggnad är ganska oförändrat, enligt Byggfaktas rapport, men tillbyggnadsprojekten har nästan tredubblats jämfört med föregående period. Stockholm minskar något (1,4 miljarder kronor) vad gäller rot-projekt, men Göteborg ökar även här, från förra periodens värde om 600 miljoner kronor till den aktuella periodens 1,7 miljarder kronor. Byggstarterna av rot-projekt i Uppsala landar som tidigare period med ett värde på närmare 100 miljoner kronor, och i Malmö minskar rot-projekten till 160 miljoner kronor.   

Projekteringar

Om man tittar mer på sikt så ökade projekteringarna av kontorsprojekt, för både nyproduktion och rot-projekt. Värdet här för den senaste perioden uppgick till 16,6 miljarder kronor (där projektering påbörjats men inte byggstartats), förra periodens siffra var på 16,2 miljarder kronor. Värdet av projekteringsstartad nyproduktion ökar, medan projekteringsstartade rotprojekt minskar. Framför allt ökar projekteringar av nyproduktions-projekt i Stockholm där värdet uppgår till 5,9 miljarder kronor det senaste tolvmånadersperioden.   

– Det är fortfarande en ganska låg nivå om man jämför med åren 2016 till 2018. Sen ska man tänka på att den perioden vi jämför med här är pandemiår. Jag tror man kan se detta som en liten återhämtning från pandemin, säger Tor Borg.

Vill du fördjupa dig mer i kontorsmarknaden så besök Stora Kontorsdagen 24 november på Grand Hotel i Stockholm. Anmäl dig här