Nyheter

Byggstopp lamslår trävarubranschen

Flera producenter inom trävaruindustrin går knackigt. Men Skogsindustrierna är ändå positiva inför framtiden.

Spånskivetillverkaren Byggelit, med verksamhet i Jämtland och Värmland, har ansökt om konkurs, skriver flera lokala medier. Företaget har cirka 130 anställda och i Värmlands Folkblad kallas konkursen för ett dråpslag mot bygden.

— Mitt svåraste beslut under mina 75 år, säger Olle Persson, Byggelits ägare och grundare, till Östersunds-Posten.

Sågverken, som till stor del exporterar sina produkter, drabbas när kronan stärks. Setra drar ner produktionen på fem sågverk under december och januari. Vd och koncernchefen Börje Bengtsson säger i ett pressmeddelande att åtgärden vidtas på grund av att det råder en överskottssituation för sågade trävaror, ett säsongsmässigt tuffare marknadsläge och negativa effekter för exporten.

En del av Setras sågverk stoppar produktionen helt under vissa veckor, medan andra minskar produktionen genom att gå ner i skift. Men Börje Bengtsson utesluter inte att fler åtgärder kan behöva vidtas längre fram.

Danish Hardwood är ett annat företag som har det knackigt. Företaget har varslat samtliga 15 anställda vid sågverket i Näsum om uppsägning, rapporterar Kristianstadsbladet.

— Orsaken är att prisbilden på exporten har försämrats och lönsamheten minskat. Moderbolaget i Köpenhamn kommer kanske att flytta produktionen, säger John-Eric Persson, vd på Danish Hardwood i Sverige, till tidningen.

Enligt Bertil Stener, ansvarig för träprodukter på Skogsindustrierna, har sågverken haft en bra period fram till sommaren.

— Vi har kunnat konkurrera och haft en svag krona. Men de fördelarna är borta nu. Nybyggnationen i Västvärlden har nästan halverat från 2005 så därför är förbrukningen av olika byggmaterial lägre nu, säger han.

Det är inte ovanligt att sågverken drar ner produktionen under december och januari, eftersom det är månader när efterfrågan på byggmaterial minskar. Men långsiktigt är Skogsindustrierna positiva inför framtiden.

— Vi ser att vi kommer in i byggsektorn på ett helt annat sätt. Trä är ett billigt och uthålligt material, vi ersätter stålkonstruktioner med limmade träprodukter. Och när energikostnaderna går upp är det en fördel för oss, betong är ju väldigt energikrävande, säger Bertil Stener.