Byggtiden för Lyra förlängs

Byggtiden för Lyra förlängs
Bild: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur

Örebro kommun justerar tidsplanen för den nya vattenreservoaren, Lyra.
Under anbudstiden har det kommit in synpunkter på att byggtiden är fört kort, därför flyttas färdigställande fram något. 

Förfrågningsunderlaget ligger ute för anbudsgivare till den 10 september.
Förfrågningsunderlaget anger att bygget ska starta i oktober 2019 och att vattenreservoaren ska stå klar i augusti 2021, vilket skulle innebära en byggtid på ungefär knappt två år. Under anbudstiden har det kommit in synpunkter på att byggtiden är för kort, med hänsyn till komplexiteten. Därför justeras tidsplanen så att Lyra ska stå färdigt i december 2021.

– Att hålla fast vid att vattenreservoaren ska stå färdig i augusti 2021 skulle innebära ökade kostnader. Ändringen av tiden till december 2021, istället för augusti samma år, påverkar inte vattenförsörjningen för örebroarna. Vi är fullt medvetna om att det är ett unikt bygge som kräver särskild kompetens, och vi är tacksamma för att anbudsgivare engagerar sig genom att påpeka att tidsplanen varit lite för snäv, säger Mimmi Hodzic, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen, i ett pressmeddelande.

Under tiden som upphandling och bygget av Lyra pågår är Svampen en väl fungerande vattenreservoar som förser örebroarna med rent vatten.

– Svampen är en robust vattenreservoar, men kommunen växer och Lyra kommer att vara byggd enligt den senaste tekniken. Vi ser förstås fram emot att få sätta Lyra i bruk, säger Mimmi Hodzic. 

Fakta: Lyra

  • Den nya vattenreservoaren Lyra blir dubbelt så stor som Svampen och kommer att byggas i södra delen av Örebro.
  • Lyra kommer inte att vara öppen för allmänheten, som Svampen har varit genom åren, men byggnaden kommer att ge avtryck i omgivningarna.
  • Lyra kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten och vara 20 meter hög.
  • Platsen, åsen i Adolfsberg i södra Örebro, medför att Lyra syns på långt håll och höjden ger ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar.
  • Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, som vann arkitekttävlingen som vi genomförde 2016.

    Källa: Örebro kommun