Nyheter

Byggvärlden ökar igen!

Byggvärlden har ökat sin TS-kontrollerade upplaga till 25 300. Det är en ökning med 300 exemplar jämfört med föregående år.

Byggvärldens printutgåva fortsätter att öka och under 2017 redovisar vi en upplaga på 25 300. Det motsvarar en ökning med 1,2 procent jämfört med 2016.

 TS har nyligen redovisat offentlig statistik för 2017.