Nyheter

Byggvarubedömningen anställer Jonny Hellman som vd

Byggvarubedömningen växer snabbt! Bara under 2011 ökade licensintäkterna med 36 %. För att möta den snabba tillväxten anställs Jonny Hellman som vd. Detta säkerställer hög tillgänglighet och god support för Byggvarubedömningens medlemmar och licenstagare. Vd: s uppdrag är att bygga den nya organisationen och leda Byggvarubedömningen till att bli branschens förstahandsval när det gäller miljöbedömning av byggvaror.

Byggvarubedömningen har vuxit kraftigt de senaste åren. Såväl antalet medlemmar som antalet licenstagare har ökat markant. Byggvarubedömningen har nu 24 medlemmar och under 2011 ökade licensintäkterna med 36 %.

Det ökade intresset för miljöcertifiering av byggnader, inte minst Miljöbyggnad där BVB är ett utmärkt verktyg för att bedöma och dokumentera byggnadsmaterial, påskyndar denna utveckling.

– Vi såg den här trenden och påbörjade en översyn av såväl verksamheten som vårt sätt att arbeta redan under 2010. Det är därför oerhört tillfredsställande att vi nu har lyckats attrahera Jonny Hellman som VD för verksamheten. Jonny är väl insatt i bygg- och fastighetssektorn och en drivande kraft bland annat när det gäller miljöcertifiering av såväl byggnader som stadsdelar, säger Jerker Nyblom, styrelseordförande i BVB.

 

Bakom Byggvarubedömningen står Akademiska Hus, AMF-Fastigheter, ebab i Stockholm, Familjebostäder, HSB, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, Hufvudstaden, Landstinget i Västmanland, Micasa fastigheter, NCC, Norrporten, Landstingsfastigheter Örebro läns, Locum, Nya Karolinska Solna, Peab, SISAB, Storstockholms Lokaltrafik, Statens Fastighetsverk, Skanska, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Vasakronan, White arkitekter, Västfastigheter