Nyheter

Cedervall toppar bland arkitekter

Kunskapsstaden i Kiruna där Cedervall arkitekter arbetar på uppdrag av den norska entreprenören HENT. Projektet byggstartade under 2020.

Cedervall arkitekter AB är den mest anlitade arkitekten inom kategorin skol- och förskolor. Det framgår av en specialrapport som Byggfakta tagit fram inför skolstarten, och som publiceras i senaste numret av Byggvärlden.

Cedervall arkitekter är den mest aktiva skolarkitekten genom sina många uppdrag från SISAB, under perioden hösten 2017-hösten 2020. I en tidigare lista som publicerades låg Sweco etta samtidigt som Cedervall inte fanns med alls. Förklaringen till att det skett förändringar i toppen är att databasen uppdaterats med information om SISABs projekt.  

Ett flertal projekt från SISAB, den största byggherren av skolor i Stockholm, påverkade rankingen över de mest aktiva arkitekterna inom skolbyggandet i Sverige.

– Det här är ett exempel på hur levande projektdatabasen (som Byggfakta har) är. Från att den första rankingen togs fram till ett utkast av rapporten, tills att ny färskare ranking togs fram cirka tre veckor senare då rapporten släpptes, ändrades det om i toppen bland de mest aktiva arkitekterna, förklarar Peter Åhs, marknadschef på Byggfakta. 
Cedervall Arkitketer har haft många uppdrag för SISAB men även för beställare som Uppsala skolfastigheter och andra kommunala uppdragsgivare, samt därtill för privata aktörer som HENT, Hemsö och Hemfosa. 

               

ARKITEKTFÖRETAG/GRUPP ORT ANTAL PROJEKT BYGGKOSTNAD MKR TOTALT
1. Cedervall Arkitekter AB Stockholm 70 5 000
2. Tengbomgruppen AB Flera 60 4 266
3. SWECO Architects AB Flera 57 4 599
4. White Arkitekter AB Flera 43 7 850
5. Liljewall Arkitekter Aktiebolag Göteborg, flera 34 2 183
6. Norconsult AB Flera 30 1 614
7. Tyréns AB Flera 29 2 257
8. bsv arkitekter & ingenjörer ab Flera 28 998
9. New Line Arkitekter Malmö 25 1 189
10. Arkitema Architects Flera 24 7 505
11. LINK arkitektur AB Flera 23 1 139
12. Arkitektgruppen GKAK Norrköping, flera 19 1 192
13. KLARA arkitekter Karlstad 18 1 201
14. Projektengagemang AB Flera 18 815
15. D OFFICE arkitekter AB Göteborg 17 1 210

Hela rapporten med de senaste rankinglistorna (topp 33) över arkitekter och entreprenörer, samt annan statistik över skolbyggande, går att beställa kostnadsfritt genom att skriva ”skolstart” i ämnesraden och mejla till: [email protected]

Källa: Byggfakta. Om rankingen: Upphandlade aktörer utifrån antal rapporterade projektuppdrag på byggstartade skolor och förskolor de senaste tre åren, hösten 2017 till hösten 2020 (nuläget i databasen vid tidpunkten augusti 2020). Uppskattad total byggkostnad på deras projekt. Ibland är skolan/förskolan en del i ett större projekt innehållande olika byggkategorier. Projekten består av en blandning av små och stora uppdrag, en blandning av nybyggnation och ROT-projekt över hela Sverige.