Cementa

Cementa: ”Behöver justera priserna”

Cementfabriken i Slite. Foto: Cementa

Kriget i Ukraina påverkar Cementas produktionskostnader negativt, vilket innebär att bolaget behöver justera upp priserna på byggmaterialprodukter med kort varsel, uppger bolaget.

En väsentlig del av produktionskostnaden för Heidelbergkoncernens cementtillverkning i norra Europa omfattar inköp av energi och bränsle, som till exempel kol, elektricitet och petroleumprodukter, skriver Cementa i ett pressmeddelande, som fortsätter: ”Dessa har påverkats av kriget, krissituationen i stort samt av den senaste tidens exceptionella kostnadsändringar.”

Detta innebär, enligt Cementa, att man behöver justera priserna på byggmaterialprodukterna med kort varsel. Cementa varnar också för att denna situation kan påverka bolagets produktions- och leveransförmåga negativt.

”Vi arbetar intensivt med att utreda möjligheterna att begränsa konsekvenserna av situationen och är fokuserade på att hantera aktuella osäkerheter och risker efter bästa förmåga” skriver Cementa och nämner även att man behöver ersätta den kol som kommer från Ryssland.

”I och med den senaste tidens händelse arbetar vi nu fokuserat med att etablera nya försörjningsmöjligheter för det kol som fortfarande behövs för att kunna upprätthålla driften, och som delvis kom från Ryssland.”