Nyheter

Cementa-beslut möter tufft motstånd

Cementas tillfälliga tillstånd kommer att överklagas. Bild: Naturskyddsföreningen

Tre miljöorganisationer avser att överklaga Cementas tillstånd att bryta kalk fram till nyår 2022.
– Våra miljölagar ska gälla lika för alla, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Förutom Greenpeace så har även Naturskyddsföreningen och föreningen Urbergsgruppen aviserat att de tänker överklaga regeringens beslut att ge Cementa fortsatt tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland.

– Man måste ta ansvar för nuvarande och kommande generationers möjligheter att leva och verka på norra Gotland, skriver Lisa Wanneby, ordförande för Urbergsgruppen, i ett inlägg på föreningen Facebooksida.

Naturskyddsföreningen ger beskedet att man kommer att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Cementa har nu fått ett exceptionellt undantag från miljölagarna – trots att de fortfarande inte uppfyller miljökraven. Det är helt oacceptabelt och vi kommer att överklaga beslutet, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen menar också att bristen på kalksten ser redan ut att vara löst.

– Cementa har redan tecknat avtal med Nordkalk, som ligger 15 kilometer från Slitefabriken, om att leverera tillräckliga mänger kalksten för att försörja Sverige med cement i sex år. Med den informationen faller hela behovet av undantagslagen, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen och fortsätter:

– Vi bedömer att vi har goda utsikter att få beslutet upphävt med tanke på de allvarliga riskerna för både miljön och rättssäkerheten. Gör vi inget riskerar vi att detta öppnar upp för att andra företag också ska få anpassade lagar, slippa ta miljöhänsyn och bedriva miljöskadlig verksamhet, säger Oscar Alarik.

Greenpeace tycker att regeringens val att kringgå miljöbalken och domstolarna är ett farligt prejudikat.

– Miljöbalken är ett av våra viktigaste verktyg för att säkra miljön för kommande generationer. Risken är att andra företag kommer utnyttja sin dominerande marknadsställning för att komma runt våra miljölagar, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace.

Han menar att regeringen begår ett hat-trick i grundlagsbrott och att Greenpeace kommer att lämna in en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Våra miljölagar ska gälla lika för alla. Det är avgörande för att vi ska kunna hantera de klimat- och miljökriser vi står inför. Detta beslut uppfyller inte ens kraven i regeringens speciallag, det når inte miljöskyddet och det har inte visat tillräckligt väl att inga bättre alternativ finns, säger Carl Schlyter.