Nyheter

Cementa stoppar exporten

Cementa stoppar exporten och planerar för nya tillståndsprocesser. Foto: Cementa

Cementa hoppas på en tidsfrist för kalkstensbrytning i Slite på upp emot tre år istället för de åtta månader som är regeringens förslag.
– Det är avgörande för att vi ska minska riskerna för ett abrupt stopp, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa, på en presskonferens på fredagen.

Samtidigt stryper Cementa sin export för att säkra den svenska försörjningen. 

Cementa arbetar intensivt med en ”palett” av olika lösningar, juridiska och praktiska, för att säkra leveranserna av cement till den svenska marknaden. Det handlar bland annat om nya tillståndsansökningar samtidigt som verksamheten förbereds för förändrad drift och mottagning av extern kalksten under en begränsad tid.

Cementa kommer nu i september att lämna in en ansökan om akut brytningstillstånd till regeringen. Regeringen har föreslagit en tidsfrist på åtta månader, vilket innebär att kalkstensbrytningen kan fortsätta, inom redan medgiven volym, fram till sommaren 2022. Regeringen har i dagarna lämnat en lagrådsremiss till lagrådet, och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 oktober.

Cementa anser att åtta månader är för kort tid. De vill att det tillfälliga tillståndet ska förlängas och gälla upp till tre år. Fortfarande handlar det om samma mängd kalksten som bolaget redan har tillstånd att bryta.

– Vi söker tillstånd för längre tid än vad stenen räcker till vid normal drift. Det ger oss mer flexibilitet att kunna arbeta även med extern råvaruförsörjning, och är avgörande för oss för att hantera de akuta försörjningsriskerna, och få ner riskerna för ett abrupt stopp, säger Karin Comstedt Webb.

Den externa råvaruförsörjningen som hon nämner kommer främst från Nordkalk på norra Gotland, som Cementa slutit ett avtal med. Inledningsvis handlar det om volymer på 30 000 ton kalksten/månad för att sedan trappas upp till 200 000 ton.

– Vi har hittat ett alternativ där Nordkalk på Storugns har möjlighet att förse fabriken med kalksten. Men det kommer behövas en rad olika myndighetsgodkännanden.

En annan akut åtgärd som Cementa tar till är att strypa exporten. För att prioritera den svenska marknaden stoppar nu Cementa all export till Baltikum och Danmark, som utgör de främsta exportländerna.

– Vi kommer inte att ha någon export framöver, säger Magnus Olsson, vd Cementa. I över hundra år har vi producerat cement i Slite och vi är kuggen för den svenska cementförsörjningen.

Utöver den akuta lösningen arbetar Cementa parallellt med tillståndsprocesser på både kort och längre sikt. Dels vill man få till ett tillstånd som ska kunna fungera som en juridisk brygga för den tid som kommer löpa till dess att ett längre tillstånd kan komma på plats.

– Vi förbereder en ansökan för ett längre tillstånd, den kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen under 2022, säger Karin Comstedt Webb.

Hon menar att ett längre tillstånd är helt nödvändigt dels för att säkra den svenska försörjningstryggheten, dels för  svensk beredskap. 

Karin Comstedt Webb betonar att alla myndigheter och remissinstanser nu måste samverka för att inte de olika tillståndsprocesserna drar ut på tiden.

– Det är viktigt att det blir en tight process och att myndigheterna jobbar konstruktivt och snabbt.

Arbetet med att utveckla världens första klimatneutrala cementfabrik till 2030 pågår enligt plan. 

– För oss är det självklart att satsa vidare. Men under 2026/2027 behöver ett investeringsbeslut tas, och för detta kommer ett besked om ett långsiktigt tillstånd att vara avgörande. 

Logistikmässigt och hållbarhetsmässigt är inte de alternativa lösningarna optimala. Leveranser från Nordkalk kommer mestadels att ske med lastbil då hamnen inte är anpassad för stora volymer import.

– Det är en lösning för att upprätthålla försörjning under en begränsad tid, men den är mer miljöbelastande och sämre ur ett helhets- och hållbarhetsperspektiv.


Juridiska åtgärder:

Ett akut brytningstillstånd – Ansökan till regeringen lämnas in i september, tillstånd meddelas av regeringen i oktober. Tillståndsperiod på 1–3 år kommer att vara nödvändigt för att kunna överbrygga tiden till kommande tillstånd. 

Ett kortare tillstånd – Ansökan ges in till mark- och miljödomstolen under 2021. Tillståndsperiod 3–5 år. 

Ett längre tillstånd – Process inledd. Samråd planeras under kvartal ett 2022 och ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in under 2022.

Källa: Cementa