Cementa

Cementadomen har vunnit laga kraft

Cementas anläggning i Slite. Foto: Henrik Ekberg

Mark- och miljödomstolens beslut från 13 december står fast – Cementa får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland i ytterligare fyra år.

Varken Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen på Gotland eller Föreningen Urbergsgruppen, som tidigare varit kritiska till kalkbrytningen, har överklagat domen som Mark- och miljödomstolen meddelande på Luciadagen. Tisdag 3 januari var sista dagen att överklaga.

För tung process

Naturskyddsföreningen säger till Byggvärlden att man egentligen skulle vilja överklaga domen.

– Men vi tror inte att vi vinner någonting på det. Däremot tänker vi lägga krut på nästa ansökan, säger Anncatrin Hjernquist, ordförande för Naturskyddsföreningens krets på Gotland.

Hon menar att det skulle vara en för tung process att driva ensam för en ideell förening som Naturskyddsföreningen.

– Men vi var inte helt eniga i vår styrelse, det blev ett majoritetsbeslut, tillägger hon.

Fokuserar på kommande mål

Även Naturvårdsverket har meddelat att man kommer att lägga kraft på Cementas längre tillstånd som sträcker sig över 15-20 år.

”Naturvårdsverket har bland annat beaktat att det nu beviljade tillståndet är tidsbegränsat till fyra år, att en ny tillståndsprocess avseende ett mer omfattande tillstånd kommer att påbörjas inom kort och att de allmänna miljöintressena bäst kan tillvaratas genom att Naturvårdsverket koncentrerar sina resurser till det kommande målet”, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida, enligt SVT.

Cementa: ”Positivt för hela sektorn”

Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige, tycker att domen är positiv för hela Sveriges bygg- och anläggningssektor.

– Beskedet att Cementastillstånd för att bryta kalksten i Slite ytterligare fyra år vunnit laga kraft är positivt för oss, våra medarbetare, och inte minst för hela Sveriges bygg- och anläggningssektor. Beskedet innebär en viss arbetsro och tryggar cementförsörjningen under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten. Det ger oss också utrymme att fortsätta arbetet med den omfattande klimatinvestering i en fullskalig CCS-anläggning som vi påbörjat i Slite. Målsättningen är att denna ska stå klar 2030, säger hon.