Cementförsörjningen i krisläge efter avslag

 
Cementförsörjningen i krisläge efter avslagCementas fabrik i Slite. Bild: Cementa Cementas ansökan om att fortsätta bryta kalksten i Slite på Gotland avvisas av Mark- och miljööverdomstolen. Nu riskerar flera stora bygg- och infrastrukturprojekt i landet att stanna upp.

I januari förra året beviljade Mark- och miljödomstolen Cementas ansökan om förnyat täkttillstånd i Slite fram till 2041. Men beslutet har överklagats och i veckan fattade Mark- och miljööverdomstolen beslutet att avslå ansökan med motiveringen att man inte har tillräckligt med underlag för att bedöma miljökonsekvenserna av verksamheten.

– Vi är allvarligt bekymrade men också förvånade över domstolens besked. Kalksten har brutits i Slite i över 100 år, vilket byggt upp en enorm kunskapsbank kring hur verksamheten påverkar den kringliggande miljön. Vår ansökan är gedigen och visar med tydlighet att det går att bedriva en fortsatt hållbar kalkstensbrytning i området. Vi måste gå igenom beslutet noggrant och därefter lägga upp strategin för hur vi ska hantera situationen, säger Magnus Ohlsson, vd på Cementa i ett pressmeddelande.

Verksamheten i Slite är, enligt Cementa, en av Europas största och modernaste och försörjer merparten av landets bygg- och infrastrukturprojekt, till exempel projekt Slussen, Förbifart Stockholm och Västlänken i Göteborg. Nuvarande tillstånd löper ut i oktober i år. 

– Beslutet innebär att den nationella cementförsörjningen hamnar i ett krisläge. Nu måste vi säkerställa de mest akuta leveranserna till alla bygg- och infrastrukturprojekt. För Sverige, våra kunder och för oss och våra medarbetare är det angeläget att politiska beslutsfattare och myndigheter skyndsamt drar upp nya riktlinjer för hur försörjningen av kritiska byggmaterial såsom cement och betong ska fungera i Sverige, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa. 

Malin Löfsjögård är vd på branschorganisationen Svensk Betong.

– Det är ett mycket oroande besked som kommer att leda till allvarliga konsekvenser, inte bara för Cementa och svensk betongindustri, utan för hela byggsektorn och samhället säger hon.

Ludwig Zetterström, styrelseordförande för Svensk Betong, menar att politiken måste ta sitt ansvar.

– Verksamhet som är viktig för utveckling av samhället kan inte riskeras på detta sätt. En förutsägbar och ändamålsenlig hantering av tillstånd och miljöprövning måste säkerställas, och att det sker med rimliga tidsaspekter, säger han.

Taggar

Betong Svensk Betong

 

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se