Nyheter

Cementmängden kan <br/> minskas med tredjedel

Ett två tusen år gammalt nanomaterial, uppfunnet av romarna, har bokstavligen förändrat människans villkor i grunden. Och ända tills nu har bakgrunden till cementens egenskaper varit höljt i dunkel.

Nu har spanska forskare tagit sig an uppgiften att avslöja cementens hemlighet, atom för atom.

När cementpulvret blandas med vatten sker en serie kemiska reaktioner och en rad fysikaliska egenskaper förändras. Den cement som då bildas är ett komplext material av olika ämnen vars komposition än idag är ofullständigt klarlagd. De kemiska och fysikaliska processerna fortgår även tiotals år efter att cementen härdat.

Hegoi Manzano Moro, vid Basque Country University, har nu gjort en atomistisk simulering av cementens olika beståndsdelar. Den visar att cementpastans egenskaper främst beror på den silikatgel som håller samman materialet.

Med den kunskapen menar Hegoi Manzano Moro att man kan förbättra cementens hållfasthet med upp till trettio procent, bara genom att förlänga silikatkedjorna.

En sådan förbättring av egenskaperna gör att det behövs betydligt mindre mängder cement. Dagens årsproduktion av tre miljarder ton skulle då kunna minskas till cirka två miljarder, och därmed bidra till motsvarande mindre mängd koldioxid till atmosfären.

Anders Wallerius