Nyheter

Centerns bostadsexpert vill halvera byggmoms

Från olika håll riktas krav på statliga insatser för att stimulera byggsektorn. Nu får de rösterna stöd från Centerns bostadspolitiske talesman Lennart Pettersson.

— Det är en märklig situation just nu. Många behöver bostäder, men branschen förmår inte leverera dem, säger Lennart Pettersson till Skånska Dagbladet.

Förutom en permanent halverad byggmoms föreslår han bland annat att utbildningsplatserna på gymnasiernas byggprogram ska bli fler, och att stämpelskatten för juridiska personer halveras. Lennart Pettersson anser att dessa åtgärder är mer stabila och långsiktiga än tidigare stödpaket för byggandet.

— De statliga åtgärder som eventuellt ska användas nu ska ses i det perspektivet. Inte som tillfälliga insatser som ska återställas inom några år, utan varaktiga förbättringar och spelregler, säger han till Skånska Dagbladet.

Lennart Pettersson föreslår dessutom att en utredning om boendeskatter genomförs, med målsättning att få skatteneutralitet mellan upplåtelseformerna. Förslaget på halverad byggmoms har han ännu inte diskuterat med sin högst uppsatta partikollega, näringslivsminister Maud Olofsson.
— Nej inte än. Det är ett initiativ från min sida, säger han till tidningen.