Nyheter

Centralt bygge en utmaning

Spårbygget vid Uppsalas nya resecentrum är i full gång. Byggvärlden ringde upp projektledaren Göran Löfstrand för att få en lägesrapport.

Hallå där, Göran Löfstrand, Banverkets projektledare för spårbygget vid Uppsalas nya resecentrum.

Hur går arbetet?
— Det går bra, vi följer tidplanen. I helgen har vi inkoppling av nya spår.

Vad betyder det?
— Att vi tar ett nytt spår i drift och en del av en ny perrong.

Jernhuset är byggherre för själva stationsbyggnaden, hur går det bygget?
— De har rivit södra flygeln av stationshuset och bygger en ny terminalbyggnad där.

Vilka är entreprenörerna som jobbar på Banverkets del av projektet?
— Sveab utför centralpassagen, NCC bygger plattformar, Veidekke bygger ny väg under Strandbodgatan, jobben med ban- och kontaktledningar gör det norska bolaget Baneservice och signalarbeten gör Banverket Produktion.

Vilka svårigheter finns med att bygga mitt i centrala Uppsala?
— Svårigheten är att vi bygger mitt i spårområdet, med knappt 300 tågrörelser per dygn. Vi är tvungna att bygga etappvis eftersom vi måste hålla trafiken igång. Det går betydligt långsammare än om vi hade stängt av området.

Tror du att Uppsala resecentrum blir bra när det blir klart 2011?
— Ja, jättebra. Det blir en väldig skillnad, framför allt ur säkerhetssynpunkt. Då kommer man inte att behöva gå över spåren längre.