Nyheter

Chalmers och Göteborgs universitet byggs om

Akademiska hus investerar 36 miljoner kronor i en rad ombyggnationer som ska skapa nya stråk och mötesplatser för forskning och utbildning inom Chalmers och Göteborgs universitets naturvetenskapliga verksamheter.

I dag finns både Chalmers och Göteborgs universitets forskning och utbildning inom matematik, fysik och kemi samlade i olika byggnader kring Naturvetargården på Campus Johanneberg. För att ge ökade möjligheter till integration mellan forskning, utbildning och näringsliv utvecklas nu området.

Genom ett antal ombyggnationer och mindre tillbyggnader ska byggnaderna öppnas upp och kopplas samman, gångstråk förstärkas och nya mötesplatser skapas. Satsningarna sker i samarbete mellan de två fastighetsägarna Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.

– Genom att tydliggöra den fysiska kopplingen mellan byggnaderna vid Naturvetargården kommer stråken att förstärkas och nya mötesplatser skapas. Vi är säkra på att det kommer att leda till att samverkan mellan de naturvetenskapliga utbildningarna inom Chalmers och Göteborgs universitet stärks ytterligare, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus Region Väst i ett pressmeddelande.

Ombyggnationerna innebär bland annat att huvudingången till Fysikbyggnaderna tydliggörs med en ny entréhall. Huvudstråket från byggnaden Matematik till forskningsanläggningen MC2 uppgraderas med nytt café, fler studiemiljöer och mötesplatser. Genom en överbyggnad kommer Kemihuset kopplas samman med Fysikhuset, vilket bidrar till att skapa flexibla miljöer.

Ombyggnationerna beräknas vara klara i februari 2014.