Nyheter

Chalmers ska få fart på svenska vindsnurror

Chalmers står i centrum när Energimyndigheten och storföretag gör en storsatsning på svensk vindkraft. De satsar 100 miljoner kronor på ett centrum för vindkraftforskning.

– Målet är att det ska bli mer svensk vindkraft, flera jobb inom den svenska vindkraftsindustrin, säger docent Ola Carlson, föreståndare för nybildade SVTC, Svenskt vindkrafttekniskt centrum, i tidningen Göteborgsposten.

Det nya centrumet ska ägna sig åt forskning, utbildning av ingenjörer och bli ett stöd till företagen som bland annat vill bygga vindkraftverk i större skala i Sverige.

Ett uttalat mål är Västsverige, med goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft, ska bli den ledande regionen när det gäller vindkraftsteknik.

Bland bolagen som står bakom satsningen och skjuter till pengar finns ABB, SKF, General Electric Wind Energy och Göteborgs energi.

Chalmers, som självt bidrar med pengar, har länge bedrivit viss forskning om vindkraftsteknik.

– Men nu ska vi forska inom hela området. Och det kommer att behövas många nya ingenjörer för att klara regeringens mål för vindkraftens utbyggnad, säger Ola Carlson.

Redan om två år räknar han med att uppemot 30 personer som ägnar sig åt vindkraftsforskningen, ungefär hälften på Chalmers och lika många i olika samarbeten med industriföretag.

Under hösten kommer man sannolikt att anställa en koordinator och fyra-fem doktorander, enligt Göteborgs-Posten.