Nyheter

Chef, när var du innovativ sist?

Svenska chefer tror inte på sin egen innovationskraft. Det visar en ny undersökning. — Det känns mycket bekymmersamt, innovation är ju det viktigaste ämnet för dagen, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna, som har gjort undersökningen.

Cheferna har fått ranka vilka egenskaper som utmärker kulturen på deras arbetsplatser. Endast en av tio skriver under på att innovation är en av de egenskaperna. Det framgick när den senaste Chefsbarometern presenterades på ett ledarskapsseminarium på Vinnova på torsdagen.

– Med tanke på hur mycket vi i dag pratar om vikten av innovation, skulle man vilja höra svenska chefer säga att de har uppdraget att skapa förutsättning för innovation, säger Annika Elias på Ledarna om Chefsbarometern, som mäter tillståndet hos de 80 000 cheferna i organisationen några gånger om året.

– Företagen måste vara väldigt tydliga i sina signaler om att skapat ett öppet klimat, som gör att folk vågar vara innovativa. Det kan också gälla arbetsprocesser, innovation är ju så mycket mer än tekniska uppfinningar. Innovation är en vilja till förnyelse.

En orsak till att cheferna inte bekänner sig till innovationskulturen kan vara en alltför stark konsensustradition, spekulerar Annika Elias. En annan kan vara för feg rekrytering.

– Det är homogena strukturer i svenska företag. Jag är övertygad om att innovationskraften skulle öka om man satsade på att anställa utifrån ett mångfaldsperspektiv, säger Annika Elias.

Klara Adolphson, som är ledarskapskonsult på Ledarna, har ytterligare en teori.

– Jag tror att det handlar om rädsla att påstå att man är innovativ. Plus att man inte riktigt vet vad det betyder, man har en Professor Balthazar-bild av vad innovation är. Tjänsteinnovation är så nytt , är hennes mer optimistiska tolkning av siffrorna. När jag är ute och pratar med chefer, säger de att de inte är innovativa, men när de sedan berättar vad de gör, är det just innovativt.