Nyheter

Chefen ska inte vika ner sig

Dagens moderna chefer är enormt välutbildade. De behöver inga managementkonsulter, som tänker åt dem. Vad de behöver är en coach, som lockar fram deras hängivenhet, anser coachen.

– Jag vill ha tuffare chefer i svenska företag. De ska våga mer och inte vika ner sig. Det säger certifierade coachen Thomas Skärnell, som just nu har uppdrag på bland annat Volvokoncernen och Ericsson.

Han har varit chefscoach sedan mitten av 1990-talet, ”innan begreppet blev förstört”.

– Det finns alldeles för många som utger sig för att vara coacher, men i själva verket är managementkonsulter, som analyserar och tycker åt och ger råd till sina klienter.

Thomas Skärnell säger inte att managementkonsulter kan slänga sig i väggen, men att de i viss utsträckning har spelat ut sin roll. Dagens unga ledare är så mycket mer välutbildade än hans egen generation – han är snart 63. De har högskoleutbildning, ofta dubbla examina.

– Det är inte managementkonsulter som talar om för dem vad de ska göra, som de behöver. Däremot hjälp att frigöra sin egen kapacitet.

Den stora skillnaden är att coachen får sin coachee, sin klient, att själv hitta fram till den rätta vägen.

– Drivet får du av att hitta det du brinner för. Du ska kunna dö för din idé. Eller åtminstone få sparken. Det är det som skiljer medioker från framgångsrik, säger Thomas Skärnell och berättar att ett flertal av hans adepter har gått vidare till riktiga toppjobb.

På sina uppdrag följer Thomas Skärnell med utvecklingsobjektet runt i världen på möten och noterar coachande frågor. Sedan kan han fråga sin adept: Vad hände när du sa det?

– Då ser han eller hon vad som kunde ha gjorts annorlunda. På det viset utvecklar en coachee sin egen förmåga.

Thomas Skärnell medger att det svåraste i hans jobb är att arbeta bort reflexen att ha en åsikt. Det har han slipat på i bortåt 20 år nu. Han har ingenjörsutbildning, men var enligt sig själv ingen vidare ingenjör.

Han var desto bättre som chef, jobbade många år i teknikbolag, för att sedan slå sig på att utveckla andra i chefsrollen. Han uppfattar att han har ett klart försprång som coach med sina erfarenheter av själva verksamheten, till skillnad från de flesta coacher, som är beteendevetare.

Han tycker att coachning är bra inte bara för chefen – hela organisationen utvecklas. Hans erfarenhet är att män och kvinnor behöver coachning på olika plan. Kvinnor har mycket lättare än män att hitta drivkraften och följa sitt hjärta. Vad kvinnor behöver hjälp med är att våga och orka stå på sig, eftersom män i ledningsgrupper gärna hemfaller åt att förringa kvinnors kompetens.

Vad ger du för råd till din dotter, som är nybliven civilingenjör?

– Mitt jobb är inte att ge goda råd.

Ska du inte åtminstone uppmana henne att skaffa en coach?

– Hon använder mig och det fungerar jättebra. Vi förhåller oss helt professionellt till varandra i det sammanhanget. Fast vanligtvis är det svårare ju närmare man står varandra.

Det här är coachning

Coachen har en speciell frågeteknik, som lockar fram vad personen verkligen vill göra. Aldrig ja och nej-frågor. Aldrig värderande, säger Thomas Skärnell och ger ett exempel.

Jag ställer frågan: Vad är anledningen till att du gör så här? Det får klienten att tänka efter.

Jag säger inte: Varför gör du inte så här? Det implicerar att jag tycker att klienten har gjort fel.

Jag kan fråga: Hur skulle resultatet bli om du gjorde på ett annat vis?

Men inte: Skulle det bli bättre om du gjorde det annorlunda?