Nyheter

Chefens inställning avgörande för arbetsolyckor

Malin Mattson. Foto: Stockholms universitet

En chef som betonar vikten av säkerhet, och som prioriterar säkerhet före produktion förhindrar skador och dödsfall på arbetsplatsen.
Det visar en ny avhandling från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Avhandlingen heter ”Promoting safety in organizations. The role of leadership and managerial practices”, och författare är Malin Mattson, nybliven doktor i psykologi vid Stockholms universitet.

I sin avhandling har Malin Mattson undersökt vilken roll olika ledarskapsbeteenden och aktiviteter har för säkerheten på arbetsplatser.
Det enskilt viktigaste för att förebygga olyckor visade sig vara att högsta ledningen och övriga chefer betonar vikten av säkerhet. Inställningen till säkerhet och hur värderingarna kommuniceras till de anställda påverkar hur medarbetarna beter sig.

– För att få en säker arbetsplats så är det inte tillräckligt att vara en bra chef i allmänhet. Det krävs att chefen tydligt uttalar att säkerheten är viktig, att vissa typer av risktaganden inte är accepterade och att säkerheten alltid ska gå före kravet på produktion när de anställda tvingas prioritera, säger Malin Mattson.

Det bästa är när vikten av säkerhet kommuniceras både genom information till de anställda, och genom feedback till enskilda medarbetare. I en delstudie som gjordes inom sjukvården visade det sig att när ledare använder sig av fler kommunikationssätt påverkas både hur medarbetarna följer säkerhetsföreskrifter och deras egna initiativ till förbättringar. Detta är tydligt kopplat till hur benägna medarbetare är att rapportera avvikelser och brister, vilket i sin tur påverkar patientsäkerheten.

– Att anställda rapporterar brister och ” nästan-olyckor ” anses som avgörande inom många verksamheter, eftersom det ger en möjlighet att lära mer om vilka beteenden, rutiner eller organisatoriska faktorer som innebär risker. Rätt förutsättningar för att uppmuntra rapportering kan förhindra att en olycka faktiskt inträffar i framtiden.

Även utformning av bonussystem har inverkan på  säkerheten.
– Ett bonussystem med otydligt formulerade mål och fokus på produktion kan innebära ettö kat risktagande. På motsatt sätt kan säkerheten främjas om ett bonussystem används för att tydligt förmedla vikten av att prioritera säkerhet, säger Malin Mattson.