Nyheter

Chefer fruktar rött ljus

Nästan hälften av personalcheferna tror att regeringens förslag på rött ljus för dålig arbetsmiljö skulle sätta fart på arbetsmiljöarbetet, enligt en enkät som Talentum HR gjort.

Styrmedelsutredaren Bertil Remaeus föreslog i våras att alla arbetsplatser skulle märkas efter trafikljusprincipen: rött, gult eller grönt. Märkningen skulle baseras på resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektioner. En enkätundersökning visar att märkningen troligen får effekt — åtminstone om signalen blir röd.

Det är Talentum HR som låtit göra en webbenkät bland 332 slumpvis utvalda personalchefer inom både privat och offentlig verksamhet. Av dessa ansåg 43 procent att rött ljus skulle sätta fart på arbetsmiljöarbetet. Den andel svarande, 36 procent, som inte räknade med att ett trafikljus skulle göra skillnad ansåg att det egna arbetsmiljöarbetet redan var tillräckligt bra.

— Trafikljusmodellen kan bidra till att höja statusen på området och gott arbetsmiljöarbete är också god business, säger Annika Ahnlund, produktchef på Talentum HR och ansvarig för enkäten.

Utredningen förslog i våras i sitt delbetänkande att Arbetsmiljöverket skulle upprätta ett centralt öppet register. På nätet skulle envar kunna se arbetsmiljöstatusen på varje arbetsplats som blivit inspekterad. Det är en idé efter dansk förebild. Att genomföra besöken och klassa arbetsplatserna beräknas ta fem år enligt utredaren.

Johan Fock