Nyheter

Chefer kan tvingas <br/> gå i arbetsmiljöskola

Många av framtidens chefer får ingen utbildning i arbetsmiljö. Däremot har blivande arbetare ”på golvet” arbetsmiljökurs redan i gymnasiet. Regeringens utredare Bertil Remaeus föreslår obligatoriska kurser på civilingenjörs- och civilekonomutbildningarna.

Utredaren Bertil Remaeus föreslog igår i sin utredning ”Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet” att civilingenjörs- och civilekonomutbildningarna bör få obligatoriska arbetsmiljökurser.

”Det är nödvändiga kunskaper för den som ska vara chef” skriver utredaren i betänkandet.

De allra flesta civilingenjörsutbildningar saknar obligatoriska kurser om arbetsmiljö. Det visade professor Ewa Wigaeus Tornqvist 2008 då hon inventerade utbildningarna vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Däremot fanns valbara kurser. Så här ser det ut runt om i landet. Enligt betänkandet är det bara 20 procent av ingenjörsstudenterna som går någon sådan kurs.

Därmed är det inte ovanligt att en yrkeselev som nyss avslutat gymnasieskolan vet mer om arbetsmiljö än en nyutbildad civilingenjör.

Inom gymnasiet har alla program utom Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet kursen Arbetsmiljö och säkerhet. Det betyder att ungefär hälften av eleverna i gymnasieskolan omfattas. Program med exempelvis inriktningarna bygg, fordon eller hotell och restaurang studerar Arbetsmiljö och säkerhet i ungefär 50 timmar. Eleverna lär sig om fysisk och psykisk arbetsmiljö, arbetsorganisation, förebyggande åtgärder samt rehabilitering. De får också en introduktion till lagar och föreskrifter.

Bertil Remaeus konstaterar att det är högskolorna själva som bestämmer kursplanerna. Men examenskraven i högskoleförordningen innehåller uppenbart arbetsmiljöaspekter, resonerar Bertil Remaeus. Därför anser han att ett arbete bör påbörjas för att föra in arbetsmiljökunskap i högskoleutbildningen. I ett första steg bör sådana obligatoriska kunskapskrav föras in i civilingenjörs- och civilekonomutbildningarna.