Chefer tror på tiodubblad böter

Chefer tror på tiodubblad böter
Två höga byggbolagschefer gillar förslaget att höja böterna för brott mot arbetsmiljölagen. <br/>— Det ska vara på en nivå så att det blir kännbart, tycker Anders Danielsson, vd för Skanska Sverige.

I en färsk utredning föreslår att Arbetsmiljöverket ska få större möjligheter att utkräva sanktionsavgifter från företag som bryter mot regler på arbetsmiljöområdet. Och sanktionsavgifterna kan bli höga, om utredarna får som de vill. De har föreslagit att maxbeloppet höjs från 100 000 kronor till en miljon kronor.

Anders Danielsson, vd för Skanska Sverige, och Tomas Carlsson, vd för NCC Construction, är positiva till utredningens förslag.

— Arbetsmiljöverket får större möjligheter att agera när de ser brister i projekt, och kan agera snabbare. En tillsynsmyndighet som har en kontrollerande funktion måste ha möjlighet att agera snabbt, säger Anders Danielsson.

Även Tomas Carlsson gillar att Arbetsmiljöverket skulle få en möjlighet att handla snabbare om utredningsförslagen går igenom.

— Jag är normalt sett inte för det här att man ska straffa sig till det beteende som man vill ha, men jag kan ändå tycka att det i det här fallet är motiverat med den typen av åtgärder, med tanke på hur allvarliga de här sakerna är, säger Tomas Carlsson på NCC Construction.

Anders Danielsson tycker att det är rätt att höja maxbeloppet för sanktionsavgifterna.

— Förslagen omfattar moment där det är stora risker om man slarvar. Det ska vara på en nivå så att det blir kännbart. Plus att Arbetsmiljöverket får större flexibilitet i och med att de höjer bötesbeloppet, säger Anders Danielsson.

Tomas Carlsson på NCC är också försiktigt positiv till höjda böter.

— Det är bra med ett belopp så att man inte kan göra en kall kalkyl och säga att det lönar sig att bryta mot regelverket. Men det beror helt och hållet på hur det kommer att tillämpas, om det verkligen kommer att bli likadant över hela landet och likadant för samma situationer, säger han.

Anders Danielsson tycker att byggbranschen borde bli bättre på att samarbeta på arbetsmiljöområdet och på att dela med sig av sina erfarenheter.

— Men det har satts igång en del arbete där, säger han.

Tomas Carlsson vill framför allt se fler inspektörer på Arbetsmiljöverket.

— Det är synd att det inte finns fler tjänstemän och inspektörer på Arbetsmiljöverket. Det krävs en fysisk närvaro ute på arbetsplatserna, säger han.

Inom Skanska Sverige har man under året infört standardiserade arbetsmetoder för att minska riskerna för olyckor. Åtta arbetsmoment som anses mest riskfyllda har identifierats, bland annat arbete på hög höjd, arbete i schakter och vid tillfälliga konstruktioner. Därefter har den säkraste arbetsmetoden och de bästa hjälpmedlen valts ut för momenten. Nu utbildas chefer och hantverkare inom företaget i dessa metoder.

Fakta/Utredningen

Utredningen heter En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktionen (SOU 2011:57). Den överlämnade sitt betänkande till arbetsmarknadsministern den 1 juli.

Syftet med förslagen är att åstadkomma en bättre efterlevnad av lagen. Utredarna vill också att det ska bli tydligare vilka sanktioner som är knutna till vilka bestämmelser.

Ändringarna ska gälla från den 1 juli 2013, föreslår utredningen. Men först ska förslagen ut på remiss och därefter behandlas av regering och riksdag.

Relaterade artiklar

Hon ska leda Skanskas bostadsutveckling i Stockholm
”En risk för hela den svenska byggindustrin”
Käpplaverket byggs om för en miljard
Skanska tecknar mångmiljardkontrakt i USA