Nyheter

Citybanans byggtid <br></br> kortas ett år

Var sjätte transport av bergmassor från sprängningar vid Odenplan för Citybanan flyttas ner i en arbetstunnel. Lösningen väntas ge ett år kortare byggtid och avsevärt färre störningar för de boende vid den blivande stationen i centrala Stockholm.

Röda protestskynken vajade från många fönster runt Odenplan när det stod klart att en station för Citybanan ska byggas just där — och dessutom att Stockholms stad planerade att bygga en galleria i området. Bara för Citybanan ska 240 000 ton berg sprängas och schaktas bort från området via de smala gatorna kring Odenplan. Men nu presenterar Banverket en ny lösning för transporterna.

— Vi kommer att kunna förflytta gränsen för lastning av berg. 200 000 ton ska lastas nere i en arbetstunnel, i stället för uppe på Odenplan, och fraktas ut via Norra Stationsgatan. 40 000 ton behöver vi fortfarande frakta via Odenplan, men 85 procent av schaktmassorna lastas ut via tunneln, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan .

Lösningen innebär att färre antal frakter krävs, eftersom Norra Stationsgatan är bredare och passar bättre för ändamålet.
— Antalet transporter kommer att halveras eftersom vi kan ta större lass på en större väg, säger Peter Jonsson, Banverkets projektledare för delprojekt Norr.

Vilket företag som vunnit miljardupphandlingen av detta det sista av tre delprojekt för Citybanan väntas bli offentligt under veckan. Lösningen med att flytta schakttransporterna har Banverkets projektansvariga kommit fram till i dialog med entreprenörerna.

— Vi har sett möjligheterna under hösten, men det är först nu vi har tillräckligt stor sakkunskap för att kunna fatta ett sådant beslut, säger Kjell-Åke Averstad, och fortsätter:
— Det här ger 1 års kortare arbetstid vid Odenplan. Vi jobbar mer nerifrån tunneln, vilket ger en kortare etableringstid. Vi är väldigt glada över att ha kunnat hitta en lösning.

I början av december beslutade regeringen att avslå samtliga överklaganden gällande Citybanan. Dock återstår besked i tre vattendomar som ligger för avgörande i miljödomstolen. I början av februari ska huvudförhandling för dessa hållas.
— Eftersom regeringen gett sitt tillstånd för projekten handlar de här förhandlingarna om villkoren för byggandet. Från Riddarholmen och söderut har vi alla tillstånd klara, säger Averstad.