Nyheter

Co-Pilot först att HBTQ-certifieras

Ali Ranji, vd Co-Pilot. Foto: Co-Pilot.

Som första företag i byggbranschen tar konsultföretaget Co-Pilot Bygg- och projektledning initiativ till att främja mångfalden genom att HBTQ-certifiera sig.

I mars 2017 ska certifieringsarbetet vara slutfört.

– Vi är stolta över att vara först, men det är också tråkigt att inte fler har tagit tag i detta, det är trots allt 2016, säger vd Ali Ranji.

Bygg- och projektledningsföretaget Co-Pilot blir först i byggbranschen med en HBTQ-certifiering och hoppas därmed vässa sina värdegrunder – och få med sig resten av branschen.

Med stöd av RFSL ska företaget påbörja ett strategiskt arbete i syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQ-kompetent bemötande, ett arbete som rimmar med företagets policy om att det är viktigt att mötas på ett jämlikt sätt, lyssna till varandra, försöka förstå varandra, lära av varandra och förstå varandras olikheter. Certifieringen handlar inte enbart om HBTQ-frågor utan om alla sju diskrimineringsgrunder.

– Ingen människa ska behöva försvara sin existens, oavsett om man är kvinna, invandrare eller homosexuell. Att inte diskriminera människor är för mig hygienfaktorer som ska sitta i ryggmärgen. För oss på Co-Pilot ligger detta i linje med vad vi tycker och tror, säger Ali Ranji, som tillträdde som vd i februari.

– Det är lätt att säga ”vi strävar efter mångfald” men vad betyder det och hur kan vi öka vår mångfald, säger Anna-Sara Torgnysdotter, ansvarig för arbetsgivarvarumärke och kommunikation. Vi tänker att en väg att gå är att ifrågasätta normer – både i branschen och i samhället i stort. Vår värdegrund baseras på trygghet, mångfald och transparens och det känns viktigt att det inte bara är ord. För att alla ska känna sig trygga är normkritik en viktig ingrediens oavsett om det handlar om organisationer eller samhällen. En sund scanning av varför vi gör och tänker som vi gör, helt enkelt.

RFSL har jobbat med HBTQ-certifiering sedan 2007 och utbildat politiker, entreprenörer, chefer, tjänstemän och personalgrupper inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Cirka 300 certifieringar har utförts. Nu är det byggbranschens tur.

Certifieringen går till så att alla anställda genomför fyra utbildningar. En handlingsplan ska tas fram.

– Vi vill öka vår kompetens. Vi vill vi inte ha 50/50, hälften män, hälften kvinnor och ett representativt urval etnicitet – vi vill ha en av varje! Grejen är inte att ”någon ska komma ut ur garderoben”. Istället handlar det om att ingen ska behöva komma ut ur någon garderob.

Co-Pilot hoppas att fler företag följer efter.

– Vi vill att hela branschen påverkas. För att göra det behöver vi börja hemma på Sveavägen och medvetandegöra oss själva. Co-Pilot blir först i bygg-branschen med detta, men förhoppningsvis inte sist, säger Ali Ranji.

Certifieringsarbetet ska vara slutfört under februari-mars 2017.