Nyheter

Concent bygger bostäder i Österåker

Concent utvecklar 100 nya bostäder med skärgårdskaraktär nära Åkersberga i Österåkers kommun.
Byggstarten är beräknad till början av 2017 och Concent räknar med att inflyttning av första etappen ska kunna ske under vintern 2017/2018.

De förvärvade byggrätterna uppgår till 28 540 kvm och inbegriper i ett första skede 96 stycken bostäder.
Fler bostäder kan tillkomma framöver.

De tänkta bostäderna är naturskönt belägna i Trastsjöskogen i centrala Margeretelund. Området har ett mycket natur- och vattennära läge med närhet till både Valsjön, Sätterfjärden och Trälhavet.

Under sommaren har Concent också förvärvat två nya projekt, ett i Gävle och ett i Österåker och därmed byggt på sin portfölj med 400-500 detaljplanerade bostäder.