Nyheter

Covid 19-risk inte skäl att neka hantverkare tillträde

Hantverkare får inte nekas tillträde på grund av smittorisk för covid-19. Det fastslår Svea Hovrätt som prövat ett ärende från Hyresnämnden. Foto: Getty Imges

En kvinna i 80-årsåldern vill inte att hennes bostadsrättsförening i Lund ska genomföra ett planerat stambyte, eftersom hon är rädd att smittas med covid-19 från hantverkare som kommer in i lägenheten. Nu har ärendet prövats i hovrätten.

En kvinna i Lund har inte velat gå med på att hennes bostadsrättsförening genomför stambyte och badrumsrenovering då hon, på grund av sin ålder och sitt hälsotillstånd tillhör en grupp som har större risk än människor i allmänhet att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det finns ingen utredning som visar att
rutiner kan upprätthållas på ett sådant sätt att hon inte utsätts för någon risk att smittas av covid-19 om arbetena genomförs, menar kvinnan.

Ärendet tog upp i Hyres- och arrendenämnden i Malmö hösten 2021. Hyresnämnden godkände förenings beslut om att genomföra badramsrenovering och stambyte enligt stämmobeslut.

Kvinnan överklagade till Svea hovrätt, som nu kommit med ett beslut. Hovrätten bedömer, liksom hyresnämnden, att stambytet är angeläget och att covid-19 i dagsläget inte bör hindra sådana ingrepp.

Vad kvinnan anfört om risken att smittas av covid-19 i samband med genomförandet av arbetet ändrar inte bedömningen, eftersom pandemin, som den ser ut idag, inte bör få hindra angelägna arbeten, skriver hovrätten, och avslår alltså kvinnans överklagande.