Nyheter

Cyberglasögon till hjälp på bygget

Det var många som ville testa HoloLens under Microsofts visning i Östersund. På bildskärmen syns den fullskaliga modellen som visas i användarnas synfält.

Snart kan pappersritningar på byggarbetsplatsen vara ett minne blott. Nästa år lanserar Microsoft 3D-glasögonen HoloLens, som flyttar ut 3D-modellen på bygget. Skanska har testat den nya tekniken i ESS-projektet i Lund.

Anders Lundgren på Information Experience har lett pilotprojektet med Microsoft HoloLens hos Skanska och presenterade resultatet under ett event i Östersund.
– Jag ser många fördelar med Augmented Reality inom byggbranschen. AR-tekniken tillåter dig att se verkligheten samtidigt som den förstärks med datorlagrad information. Till exempel kan du se en 3D-modell i skala 1:1 där det syns var varje komponent ska sitta. Du kan diskutera modellen med kollegor och får en snabb överblick över projektet samtidigt som du har händerna fria, säger Anders Lundgren.
Information Experience bygger appar och molntjänster som hjälper till i användningen av 3D-teknik. CAD- och andra IT-system bryggas därmed samman med glasögonen. Anders Lundgren tycker att HoloLens har fungerat bra i ESS-projektet i Lund, där tekniken har testats med olika moment, främst till armeringsarbetet.
– Det underlättar mycket om man slipper omvandla 3D-modellen till pappersritning med monteringsanvisningar. Visst funkar det med papper, men det tar ofta lång tid att få fram och det kan vara svårläst.
Glasögonen fungerar som en komplett trådlös dator med två bildskärmar framför ögonen. Eftersom användaren är online kan man göra ändringar eller klarmarkera direkt i modellen. Tekniken möjliggör projektering, utförande och återrapportering i samma process.
– Om det skulle saknas wifi-anslutning på platsen, sparas informationen och förs över när kontakten återupptas, säger Anders Lundgren.
Han demonstrerar glasögonen, som ska sitta stadigt på huvudet och kan bäras under bygghjälmen. Ikoner dyker upp, likt en vanlig bildskärm och man kan klicka på och dölja dessa med handrörelser.
– Till största delen styrs programmet med röstkommandon. ”Next”, betyder att jag vill hoppa till nästa steg och när jag säger ”immersive” ändras 3D-modellen från en miniatyr till fullskalig storlek. Säger jag ”align” så riktas modellen till rätt position och rör inte på sig när jag rör på huvudet. Precisionen är 5-10 centimeter just nu, men vi jobbar vidare på det.
Pilotprojektet är ett sätt att testa prototypen och göra förbättringar innan lanseringen nästa år.
– Synfältet kan upplevas som litet, men man vänjer sig snabbt. Sedan är färgåtergivningen inte helt perfekt och 3D-kameran har svårt med blanka ytor. Hologram kan bara addera ljus, så när det är för ljust ute är det svårt att se. Det löste vi med vanlig solfilm, men det är ju något som borde finnas till glasögonen, säger Anders Lundgren.
Stefan Lindholm på SFC Betongelement i Strömsund var en av de som ville testa glasögonen under visningen.
– Vi bygger bland annat Norra Tornen i Stockholm just nu och tycker att pappersritningar inte räcker till. Det tar väldigt lång tid att generera tvådimensionella ritningar och det vore väldigt smidigt att snabbt kunna se så inget kolliderar och sedan ha full kontroll under monteringen, säger han.
Jenny Marcuson Fors