Nyheter

Då skadar sig flest på bygget

Fingrarna är mest utsatta. Foto: Getty Images

Varning för måndagar i september! Snart inträffar den period då flest skadar sig på jobbet. Flest dödsolyckor har dock skett på torsdagar under den senaste tioårsperioden. 

Begreppet måndagsångest har sitt berättigande. Måndagar är den dag då flest skadar sig på bygget, enligt en sammanställning från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd.

Förra året inträffade 514 arbetsolyckor av de totalt 2168 olyckorna på en måndag. Näst farligaste dagen var tisdagar med 452 olyckor.

Den mest olycksdrabbade månaden var september med 236 olyckor, tätt följd av oktober (226).

Den kroppsdel som var mest utsatt 2020 var fingrarna. Av alla arbetsolyckor drabbades fingrarna i 334 av fallen, följt av händerna (325). 

Den mest utsatta yrkeskategorin är träarbetare där 707 personer anmälde arbetsolyckor, och den mest olycksdrabbade åldersgruppen 45-54-åringar.

När det gäller dödsolyckor i arbetet sker de flesta på torsdagar. År 2020 var torsdagar i juni, juli och augusti den farligaste perioden. Ackumulerat över en tioårsperiod (2011-2020) inträffade dödsolyckor lika ofta på onsdagar som på torsdagar. November var den värst drabbade månaden totalt sett. Det framgår av Arbetsmiljöverkets analys över de sammanlagt 404 arbetsolyckor med dödlig utgång som inträffade i svensk arbetskraft åren 2011 till 2020.