Krönikor & Debatt

”Dags att införa ett grönt rotavdrag nu!”

Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna. Foto: Byggmaterialhandlarna
Monica Björk, vd på Byggmaterialhandlarna. Foto: Byggmaterialhandlarna

Ett grönt rotavdrag skulle påskynda en nödvändig omställning till ett mer energieffektivt bostadsbestånd, menar Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna, i nedan debatt-artikel.

Nu börjar elstödet till företag och privatpersoner att betalas ut. Det är förvisso bra med kompensation för höga elpriser, men regeringen missar ett tillfälle att driva på arbetet med energieffektivisering av Sveriges befintliga bostadsbestånd. Finansiering borde även gå till ett grönt rotavdrag, som ett viktigt incitament för att stimulera privata fastighetsägare att renovera hållbart och energieffektivt.

I energi- och klimatkrisens spår blir energieffektiviseringar och hållbart byggande allt viktigare och här kan de flesta fastighetsägare bidra på ett positivt sätt. Dock blir dessa åtgärder svårare att finansiera med höjda räntor, stigande inflation och höga elpriser. Byggmaterialhandlarna anser att det nu är rätt tidpunkt för att införa ett nytt och grönt rotavdrag. Det gröna rotavdraget skulle falla ut om fokus på renoveringen är hållbar. Vi föreslår att det ska uppgå till maximalt 100 000 kronor per år och person och att det ska gå att få en skatterabatt på maximalt 50 procent av arbetskostnaden.

För att kvalificera sig för det gröna rotavdraget ska renoveringen genomföras så att det minskar energiförbrukningen i bostaden. Byggnader i Sverige förbrukar omkring 20 procent av landets totala energi. Genom energieffektivisering av bostäder kan vi snabbt minska förbrukningen. Exempel på åtgärder är tilläggsisolering, byte av fönster och installation av mer effektiva värmekällor. Om minst tio procent av byggmaterialet i ett byggprojekt utgörs av återbrukat material så ska det också kvalificera för grönt rotavdrag. Likaså så ska skatterabatt kunna ges om minst 25 procent av byggmaterialet är miljömärkt.

Idag får den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet och vill renovera en skatterabatt upp till 50 000 kronor per person och år. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms. Rotavdraget, som infördes 1993, har med åren finslipats till ett tydligt och väl fungerande system som i hög grad minskat svartarbete och skapat arbetstillfällen inom bygg- och installationsbranschen. Under 2021 köpte hela 1,15 miljoner svenskar rottjänster för drygt tolv miljarder kronor. Tjänsterna utfördes av 61 800 byggföretag som genererade ett stort antal arbetstillfällen över hela landet.

Redan idag finns ett avdrag för grön teknik som söks via Skatteverket. Det omfattar installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstolpar. Bidraget är max 50 000 kronor per person och år och omfattar 50 procent av arbete och materialinköp. Detta bidrag skulle också kunna bli en del av det nya gröna rotavdraget.  

Ett grönt rotavdrag skulle kunna leda till att arbetstillfällen räddas kvar i den stundande lågkonjunkturen, där vi redan nu ser varsel till följd av minskat bostadsbyggande. En utredning från Handelns Utredningsinstitut, HUI, som Byggmaterialhandlarna beställt visar att ett höjt rotavdrag och höjt tak skulle kunna skapa 7 500 arbetstillfällen inom bygg- och installationssektorn.

Sammanfattningsvis skulle ett grönt rotavdrag påskynda en nödvändig omställning till ett mer energieffektivt bostadsbestånd. Ur ett klimat- och resursperspektiv skulle det leda till att vi blir bättre på cirkulära materialflöden och att återbruka mer material. Ett höjt rotavdrag skulle också bevara jobb och kompetens som vi så väl behöver inom byggsektorn.

/Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna