Nyheter

Dålig cement höll inte oljekällan tät

Det var stora brister i den cementblandning som BP använde när de skulle förhindra expolosiva gaser att läcka. Det visste både leverantören Halliburton och BP — ändå fortsatte man att gjuta. Sedan small det.

Det konstaterar den undersökningskommission som president Barack Obama tillsatt för att utreda ansvaret för den svåra oljekatastofen utanför USA:s sydkust.

Det är det första offentliga uttalandet från kommissionen, som ska leverera en utförligare rapport den 8-9 november och komma med sin slutrapport i mitten av januari.

Cementleverantören Halliburton hade gjort tre laboratorietester som alla visade att cementblandningen inte höll måttet, skriver New York Times som tagit del av kommissionens uttalande.

Halliburton har hela tiden hävdat att det är BP som tagit besluten att börja gjuta trots att man fått resultaten från laboratorieproverna.

Men Vita Husets undersökningskommission kommer fram till att BP inte fick alla resultaten, i varje fall inte från der andra provet som gjordes bara veckan före katastrofen.

Cementgjutningen görs nere i själva oljekällan för att förhindra expolosiva gaser att läcka ut genom borrhålet och antändas.

Undersökningskommissionen konstaterar att om gjutningen fungerat som den skulle hade det aldrig skett någon olycka.

Oljekällan exploderade den 20 april och hela oljeplattformen sjönk den 22 april.

Ofattbara mängde råolja strömmade fritt ur den havererade oljekällan i fem månader. Först den 19 september lyckades BP täta läckan.

Men kommittén säger också att det inte bra var cementens fel.

Det handlar om en rad mänskliga handhavanden som inte var korrekt utförda i kombination med mekaniska fel — och att man inte hanterade backup- och säkerhetsfrågor enligt boken.